isbane.jpg

Kunstisbaner

Tiden på de kommunale kunstisbanene fordeles av Oslo Idrettskrets på oppdrag fra Oslo kommune. Fordelingen gjennomføres som regel i mai/juni hvert år og gjelder for den kommende vintersesongen.

Fordelingsprosessen

Fordelingsprosessen har flere ulike trinn, noe som er illustrert i figuren under:

 • Rammer: Rammene for fordelingen bestemmes av de ulike etatene og kommunale foretakene i Oslo kommune. Eksempler på slike rammer er sesonglengde, åpningstider i sesong, begrensninger i bruk osv.
 • Trinn 1: Fra Oslo Idrettskrets og til særidretter. Eks: Fra Oslo Idrettskrets til bandyregionen.
 • Trinn 2: Fra særidrett og til klubb. Eks: Fra bandyregionen til Ullern IF bandygruppa.
 • Trinn 3: Fordeling i klubb. Eks: Fordeling mellom treningsgruppene i bandygruppa til Ullern IF.

Siden tilgangen på anlegg er en knapp ressurs i Oslo, er det definert hvilke idretter som har rettigheter i tildelingen. På kunstisbanene er dette per dags dato følgende idretter; bandy og hurtigløp skøyter.

Idrettslag som ønsker tilgang på treningstid må kontakte sin særkrets/særforbund for å få nærmere informasjon om hvordan tid blir fordelt (se kontaktinfo nederst på siden).

Merk: Det finnes unntak for spesielle tiltak som godkjennes av OIK i forkant av den ordinære tildelingen (før trinn 1). Dette kan f.eks. være områdespesifikke tiltak, inkluderingstiltak eller paraidrettstiltak.

Retningslinjer

Retningslinjene for fordeling av tid på kunstisbanene vedtas av styret i Oslo Idrettskrets. Disse retningslinjene gjelder for trinn 1 i fordelingsprosessen.

Særidrettenes fordelinger

Hver enkelt særidrett har ansvar for å lage retningslinjer for fordeling av tiden innenfor sin særidrett (trinn 2 i prosessen). Les mer om dette på den enkelte særidrettens nettsider:

 • Bandy
 • Hurtigløp skøyter

Fordelingsprosess sesongen 2024/2025

Det er planlagt følgende tidsplan for fordelingsprosessen:

 • Torsdag 14. mars 2024 – Infomøte
 • Torsdag 18. april 2024 – 1. utkast av tider sendes ut til særidretter
 • Torsdag 25. april 2024 – Fordelingsmøte ved behov
  • Fordeling kunstisbaner 2024/2025

Fordi det er mange klubber involvert og mange detaljer å passe på er det valgt en representativ modell i fordelingsprosessen. Det forutsettes at hver enkelt særidrett koordinerer innspill fra «sine» klubber og leverer samlede innspill. På fordelingsmøtene har hver enkelt særidrett mulighet til å stille med maksimalt to representanter som skal ivareta interessene til samtlige av klubbene i Oslo.

Informasjon fra Oslo Idrettskrets om de ulike trinnene i prosessen vil bli lagt ut fortløpende.

Publikumstid

Noe av tiden er også åpent for publikum -  se Oslo kommunes nettsider for mer informasjon.

Fordeling for sesongen 2023/2024

 • Onsdag 15. mars 2023 – Infomøte
 • Fredag 31. mars 2023 – 1. utkast av tider sendes ut til særidretter
 • Fredag 14. april 2023 – Særidrettenes frist for tilbakemelding på 1. utkast av tider
 • Torsdag 20. april 2023 – 2. utkast av tider sendes ut til særidretter
 • Torsdag 27. april 2023 – Fordelingsmøte ved behov

Fordeling for sesongen 2022/2023

 • Onsdag 16. mars 2022 – Infomøte
 • Fredag 1. april 2022 – 1. utkast av tider sendes ut til særidretter
 • Fredag 8. april 2022 – Særidrettenes frist for tilbakemelding på 1. utkast av tider
 • Fredag 22. april 2022 – 2. utkast av tider sendes ut til særidretter
 • Torsdag 28. april 2022 – Fordelingsmøte ved behov

Fordeling for sesongen 2021/2022

 • Torsdag 23. mars 2021 – Infomøte
 • 16. april 2021 – 1. utkast av tider sendes ut til særidretter
 • 23. april 2021 – Særidrettenes frist for tilbakemelding på 1. utkast av tider
 • 30. april 2021 – 2. utkast av tider sendes ut til særidretter
 • 7. mai 2021 – Særidrettenes frist for tilbakemelding på 2. utkast av tider
 • Uke 20 – Fordelingsmøte ved behov

Fordeling for sesongen 2020/2021

 • Torsdag 19. mars 2020 – Infomøte
 • Onsdag 8. april 2020 – 1. utkast av treningstider sendes ut til særidretter
 • Fredag 24. april 2020 – Særidrettenes frist for tilbakemelding på 1. utkast av treningstider
 • Torsdag 30. april 2020 – 2. utkast av treningstider sendes ut til særidretter
 • Onsdag 6. mai 2020 – Særidrettenes frist for tilbakemelding på 2. utkast av treningstider
 • Uke 20 – Endelig fordeling