Foto: Alexander Ericsson
Foto: Alexander Ericsson

Hvorfor involvere ungdommen i styret?

Vi er inne i tiden for årsmøter, og valgkomiteene rundt om i nordlandsidretten gjør sine innstillinger i idrettslag og idrettsråd. Ungdomsutvalget i Nordland idrettskrets spør i den anledning; “Har dere husket å spørre ungdommen?” Les ungdommenes egne tips og råd til idrettslagene om hvordan idrettslaget skal lykkes med ungdomsinvolvering!

Ungdomsutvalget i Nordland idrettskrets består av idrettsengasjert ungdom som jobber for å styrke ungdomsidretten i vårt fylke, og dermed øke antallet aktive ungdommer i idretten. Ungdataundersøkelsen om ungdom og idrett forteller oss at om lag 60% deltar i organisert idrett i 13-årsalderen, mens det bare er om lag 25 % som er aktive i slutten av tenårene. Vi i ungdomsutvalget ønsker å øke antallet aktive ungdommer i idretten, og her kommer vi med våre beste tips og råd om hvordan, og ikke minst hvorfor dere bør få inn ungdom i idrettslagets styre.

Hvorfor bør idrettslag involvere ungdommer i styret?

 • Ungdom er framtiden, og bør få mulighet til å bidra i idrettslaget.
 • Ungdom er en stor ressurs.
 • Å bli valgt inn i styret vil være en døråpner for mange ungdommer som faller av idretten, og som ønsker å være en del av idrettslaget på andre måter enn som utøver.
 • Idrettslaget blir styrket ved at ungdomsgruppens stemme blir hørt i viktige saker, og frafallet kan bli lavere.

Hva kan ungdommer bidra med?

 • Ungdom kommer med gode innspill og stort pågangsmot. Ungdom kan, vil og tør!
 • Den yngre generasjonen bidrar ofte med nye tanker og gode innspill på hvordan man kan tenke annerledes, og på den måten bidra med utvikling i klubben.
 • Ungdommer tar ofte utfordringer på strak arm!
 • Ungdom lærer av de eldre, men de eldre lærer også mye av ungdom.


Hvordan kan idrettslagene nå ut til ungdommene?

 • Først og fremst: Ungdom må spørres! Det er mange ungdommer som ønsker å bidra, men som ikke vet de er ønsket, og heller ikke hvor eller hvem de skal spørre om å få bidra.
 • Gå direkte til en ungdom du vet kan bidra, ikke spør i plenum i en gruppe. På denne måten vil ungdommen føle seg sett og verdsatt.

Hvordan lykkes med unge styremedlemmer?

 • Forklaring av hva det vil si å sitte i styret og hvilke forventninger som stilles til ungdommen kan hjelpe mye. Dette gjør at ungdommen vet hva de skal gjøre og hva som forventes.
 • En grundig opplæring er kanskje også nødvendig. Vi kan mye, men ikke alt.
 • Oppfordre ungdommen til å delta på lederkurs for ungdom.
 • Ta dere tid til å innlemme ungdommen i styrets arbeidsmåter og sørg for å ha lav terskel for å spørre når det er noe som er vanskelig å forstå. I starten er det mye nytt som høres litt gresk ut.
 • La ungdommen være et fullverdig medlem i styret, og ikke bare uttale seg som «ungdomsrepresentant» i saker som omhandler ungdom!

 Hjelp oss gjerne å kartlegge i hvilken grad ungdom blir involvert og satset på rundt om i idrettslag i Nordland. Vi ønsker å få svar fra så mange idrettslag som mulig! Du finner undersøkelsen HER -den tar 2 minutter.

Les mer om ungdomsutvalget HER og følg oss gjerne i sosiale media:

Facebooklogo Ungdomsutvalget – Nordland idrettskrets

 Ungdomsutvalget.nik

 

Leder av ungdomsutvalget
Monja Lien Jakobsen:
Tlf: 952 44 469 
Epost: ungdomsutvalget.nik@gmail.com

Utdanningskonsulent Nordland idrettskrets
Iselin Brenna
Tlf: 993 61 222 
Epost: iselin.brenna@idrettsforbundet.no