Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Aktivitetsmidler særkrets/region

25042883236_8162cd5bc8_o.jpg

Særkretser/regioner kan søke om aktivitetsmidler

 

Tilskuddet er søknadsbasert og fordeles mellom særidrettene etter antall lag og antall aktive i Nordland. Særforbund uten regionalt ledd tildeles aktivitetsmidler fra en felles pott på kr 15.000,-. 

Tilskudd tildeles etter følgende satser:

  • Kr. 120,- pr deltaker under 20 år, pr dag.
  • Kr. 90, pr deltaker over 20 år, pr dag.

- Etter vedtak på kretstinget 2018 er det ikke lengre noe krav at tiltaket må ha vært arrangert i Nordland, men det gis kun tilskudd for deltakere fra idrettslag i Nordland.

- Aktivitetsmidlene gis til idrettsfaglige kurs og treningssamlinger som er tilrettelagt for deltakere fra hele eller deler av fylket. Det kan også gis midler til idrettsfaglige møter mellom særkrets/region og idrettslagene i fylket. Kurs som dekkes av særforbund er ikke tilskuddsberettiget.

- Søknaden skal dokumenteres med:
- invitasjon (med påskrift om hvem som mottar innbydelsen)
- program
- deltakerliste med navn, fødselsdato og klubbtilhørighet
(se søknadsskjema)

MERK! Den årlige summen for tildeling til aktivitetsmidler forhåndsfordeles til de ulike særidrettene basert på en fordelingsnøkkel med antall idrettslag og idrettsregistreringens aktivitetstall siste år. Særidretten kan søke å få tildelt midler innen sin pott. Ved årets slutt tildeles restpotten til de resterende søknadene. Derfor bør særkretsen/regionen søke midler også utover sin tildelte pott hvis man har flere gjennomførte tiltak. 

Søknadsskjema aktivitetstilskudd

Søknadsfrist 1. november 2018.

 

For spørsmål, kontakt organisasjonssjef
Kristin Setså
mobil: 419 00 249
E-post kristin.setsaa@idrettsforbundet.no