tilbake-til-idretten_nif-og-ik_fb_612x373 (1).jpg

#tilbaketilidretten- søk om tilskudd til aktivitet!

Nordland idrettskrets har fått 450.000 fra Nordland fylkeskommune som skal fordeles ut til idrettslag, idrettsråd og særkretser som gjennomfører aktivitetstiltak i uke 39 og utover høsten.

Endelig har idretten åpnet opp igjen og det er gøy å se så mye aktivitet i de ulike idrettsanleggene. I forbindelse med gjenåpningen av idretten har Norges Idrettsforbund igangsatt kampanjen #tilbaketilidretten. Målsetningen med kampanjen er å få gamle og nye medlemmer og frivillige tilbake til idrettslagene. 

Nordland idrettskrets bidrag til #tilbaketilidretten er blant annet å styrke idrettslagene, idrettsrådene og særkretsene sine økonomiske rammer ved å tildele 450.000, - til aktivitet denne høsten. Vi ønsker å markere #tilbaketilidretten i uke 39, og håper uken blir fylt med aktivitet og kurs.

Hva kan man gjøre?

Vi håper at mange idrettslag, idrettsråd og særkretser blir med på markeringen med å tilby ulike aktivitetstiltak som skal nå ut til gamle og nye medlemmer.

Det trenger ikke være store arrangementer, men tiltak som bidrar til at vi når ut til flest mulige nye og gamle medlemmene som f.eks.;

  • Åpen dag hos idrettslaget
  • Åpen hall
  • Åpen trening
  • Jentedag
  • Paraidrettstilbud
  • Oppstart av nye treningspartier
  • Annet?

 

Tips til flere aktiviteter man kan gjennomføre finner man her: https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/nordland/tilbake-til-idretten/

Nordland idrettskrets vil lage en oversikt over alt som skal skje i fylket i uke 39 på vår hjemmeside, og man vil markedsføre tiltakene i sosiale medier.

Maksimal søknadssum er 5.000 kroner.

Nordland idrettskrets har satt en øvre grense på 5.000 kroner slik at flest mulig kan få tilskudd. For fleridrettslag er det mulig for særidrettsgruppene å søke hver for seg (altså kan for eksempel både fotballgruppa og sykkelgruppa søke om inntil 5.000 kroner hver seg). Om man ikke trenger midler til tiltaket ønsker vi allikevel at dere sender inn informasjon hva dere skal gjøre slik at vi kan få det med i vår oversikt.

Markering i hele fylket

Vi ønsker aktivitet i hele fylket. Vi oppfordrer derfor alle om å søke eller melde inn sitt aktivitetstiltak. Det er ikke et krav om at aktiviteten/arrangementet må gjennomføres den 25/9 eller i selve kampanjeuken. Man står fritt til å finne det tidspunktet som passer best. Dersom det er enklere å avvikle et arrangement tidligere eller senere så er det helt i orden. Det aller viktigste er at idretten klarer å tilby mest mulig aktivitet i sine lokalmiljø gjennom høsten.

Materiell som kan brukes til markedsføring finner man her: https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/nordland/tilbake-til-idretten/

Søknadsskjema
Fyll ut søknadsskjemaet her: https://forms.office.com/r/C6LUKn1Xvk  

Søknadsfrist er 10. september.