Viktige frister 2021

Her finner du Nordland Idrettskrets sitt årshjul der vi har satt inn viktige datoer som alle engasjerte i Nordlandsidretten bør notere seg. 

De ulike kursene vi kjører er ikke satt inn i årshjulet, men vil komme i vår kurskalender fortløpende.

Årshjul for IL Nordland idrettskrets 2021