solidaritetsfond.jpg

Solidaritetsfond i idrettslag

Ingen skal falle ut av barne- og ungdomsidretten på grunn av familiens økonomi. Derfor etablerer Nordland idrettskrets og Troms og Finnmark idrettskrets nå solidaritetsfond for idrettslag. Totalt er det satt av 7,5 millioner kroner til etablering av fondene.

Solidaritetsfond er en egen ordning i idrettslaget som skal brukes til å dekke deler av deltakerkostnadene for barn og ungdom, for eksempel treningsavgift, medlemskontingent eller deltakelse på turneringer. Målgruppa er medlemmer i aldersgruppa 6-19 år der økonomi kan være en barriere for idrettsdeltagelse.

Nordland idrettskrets er tildelt 3,6 millioner kroner, fordelt likt over de tre årene 2023, 2024 og 2025.
– Nordland idrettskrets er svært glad for å få denne muligheten til å støtte idrettslag, slik at foreldrenes økonomi ikke skal være til hinder for at barna skal kunne drive aktivitet sammen med vennene sine, sier organisasjonssjef Kristin Setså.

Tall fra Respons Analyse viser at 10 prosent av familier i nord sier de har kuttet ned på sports- og fritidsaktiviteter til barn. 30 prosent gjør færre familieaktiviteter som koster penger.

– Vi har lang erfaringene med å støtte solidaritetsfond, som gjort riktig kan bidra til å inkludere flere. Nå håper vi støtten gjør at enda flere idrettslag får i gang dette viktige arbeidet, sier Eirik Yndestad i Samfunnsløftet til SpareBank 1 Nord-Norge.
- Inkludering i idretten er svært viktig og at vi har merket det spesielt under korona. Mange foreldre ønsker barna sine inn i idretten, også de barna som ikke har vært med tidligere. Vi er overrasket over hvor mange som strever med dårlig økonomi. Det sier Jonny Rendal, inkluderingsansvarlig i Grand Bodø.

Bodø idrettsråd har jobbet med inkludering i idrettslag i Bodø i flere år, og har ukentlig eksempler på barn som ikke kan delta uten å få dekt kostnader fra klubben.

-Offentlige tilskuddsordninger har ofte begrensninger som gjør systemet byråkratisk. Vi møter veldig ofte foreldre som er i gråsonen mellom for god økonomi for å søke støtte hos NAV, men likevel for anstrengt til å prioritere barnas deltakelse i idrett. Problemet har vokst med korona, økte boliglånsrenter og økte strømpriser. Det sier Gro Thomassen, inkluderingsansvarlig i Bodø idrettsråd.

-Vi er opptatt av at Samfunnsløftet skal bidra til å utvikle landsdelen videre. Da er inkludering et viktig poeng. Vi vet at idrettslagene er opptatt av dette, og ønsker å ha flest mulig med. Så vet vi samtidig at økonomi kan være utfordrende, og da er det veldig fint at Samfunnsløftet via Solidaritetsfondet kan bidra til at klubbene får hjelp til å få med flest mulig på sine aktiviteter, sier Kristian Antonsen Haubakk, banksjef SpareBank 1 Nord-Norge.


I tiden fremover vil solidaritetsfond-ordningen presenteres for idrettsråd og idrettslag.


Kontaktpersoner for utfyllende informasjon/kommentarer:
Kristin Setså, organisasjonssjef Nordland idrettskrets: 419 00 249