Mosjøen IL - Turn.jpg

Inkluderingsprisen 2022 til Mosjøen IL Turn

Nordland idrettskrets deler hvert andre år, i forbindelse med idrettskretstinget ut Inkluderingsprisen til et idrettslag som har jobbet målrettet og bra for å tilrettelegge et paraidrettstilbud i sin klubb.

Inkluderingsprisen for 2022, ble som seg hør og bør delt ut på lørdagens fest-middag i etterkant av kretstinget.

Årets vinner av Inkluderingsprisen ble Mosjøen IL Turn, som mottar en gavesjekk på kr. 5.000,-, blomster og et innrammet diplom.

Om årets prisvinner:

Mosjøen IL Turn opprettet i etterkant av en storslått Grenseløs idrettsdag i Mosjøen i 2016 sitt paratilbud som de ga navnet «De Unike Barna». Dette ble et varig tilbud som tiltrakk seg nye utøvere til klubben. Instruktørene på tilbudet deltok på aktivitetslederkurs «Tilrettelegging Paraidrett», og har flere engasjerte trenere og instruktører for tilbudet. Etter ett år med de «Unike Barna» fant de ut at de også ville gi et tilsvarende tilbud for ungdom og voksne, og kort tid etter var også «De Unike Voksne» blitt en realitet.

Klubben har hatt ukentlige treninger for begge tilbudene, men har de siste to årene hatt flere lange opphold grunnet pandemien. De vedtok etter hvert å slå sammen de to tilbudene da det ville gjøre mer for samholdet i gruppen, og at de da kunne benytte ressursene bedre. Etter sammenslåingen av tilbudene ble det nye navnet «De Unike».
Mosjøen IL Turn var en av tre klubber som under kampanjen «Tilbake til idretten» i september 2021 stilte med egen paraidrettskveld og klubben gjør, og har de siste årene gjort en fantastisk jobb med «De Unike». Paratilbudet er godt synlig og markedsført på deres hjemmeside og i sosiale medier og beriker klubben med en fantastisk idrettsglede og mangfold. Utøverne deltar på turnklubbens årlige juleforestilling, de er godt inkludert og tilbudet har blitt en naturlig del av idrettslagets daglige virke.

 

Sitat fra en av trenerne: «Det er så lite som skal til for å gi et tilbud som betyr så mye for deltakerne. Den idrettsgleden og samholdet utøverne viser på treningene er mer enn verdt hver eneste time vi trenerne bruker rundt tilbudet».

 

Vi gratulerer Mosjøen IL Turn med vel fortjent pris!