spillemidler_anlegg.jpg

Kurs om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Har idrettslaget ditt planer om å bygge anlegg, eller ønsker å få mer informasjon om spillemiddelordningen? Denne høsten inviterer Nordland fylkeskommune i samarbeid med Nordland idrettskrets lag og foreninger, samt kommuner og idrettsråd i Nordland til kurs om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

Det legges opp til fysiske og digitale kurs på ulike steder i Nordland. 

  • Mandag 27. september kl 18.00 - Svolvær
  • Onsdag 29. september kl 18.00 – Sortland
  • Mandag 4. oktober kl 18.00 – Mosjøen
  • Tirsdag 5. oktober kl 18.00 – Bodø
  • Mandag 11. oktober kl 18.00 – webinar

Lokalitet for kursene blir oppgitt senere.

Tema for kurset

  1. Hvem kan søke om spillemidler?
  2. Hva kan man søke om tilskudd til?
  3. Hvor mye kan man søke om?
  4. Hvordan søke –søknadsprosessen
  5. Veiledning av potensielle søkere

Påmelding

Påmeldingsskjema

Frist for påmelding er 22. september.

Spørsmål om kurset kan rettes til Lars Nystadbakk i fylkeskommunen på tlf 91541903 eller e-post larnys@nfk.no