Foto av Idrettspresident Berit Kjøll
Berit Kjøll og resten av Idrettsstyret står som vertskap for Idrettstinget 2021. Foto: Pernille Ingebrigtsen

Fire delegater fra Nordland

Denne helga er det Idrettsting. Nordland Idrettskrets stiller med fire delegater.

Reinert Aarseth, Anita Eliassen, Audun Anvik og Monja Lien Jakobsen utgjør Nordlandsbenken på helgas Idrettsting.

I 2019 ble det bestemt at Idrettstinget skulle gå fra 4-årige perioder til 2-årige. 

Helgens idrettsting er digitalt.

Idrettstinget startet fredag 28. mai kl. 09.00 og avsluttes lørdag kl. 29. mai kl. 16.30. 

Nordland har meldt inn en sak, 17.23 om opprettelse av idrettsråd. NIK ønsker at kommuner med 3 eller færre idrettslag ikke skal være forpliktet i loven å ha idrettsråd. Det bør være frivillig med så få idrettslag.

Når det gjelder valg har Nordland en kandidat til kontrollutvalget, Gunnar Skoglund fra Vestvåøy.