Boblehall.jpg

Uttalelse fra idrettskretstinget i Nordland

Idrettskretstinget i Nordland, bestående av idrettslag, idrettsråd og særkretser vedtok en uttalelse i forbindelse med anleggssituasjonen under den pågående koronapandemien.

Til anleggseier

Nordland idrettskrets sitt ting er blitt kjent med at flere anleggseiere i fylket har besluttet å fortsatt holde idrettsanlegg stengt.

Dette gjøres gjerne uten å ta idretten med på råd.

Kretstinget vil oppfordre samtlige anleggseiere om å ta idretten i nærområdet med på beslutninger som får så store konsekvenser for idrettens aktivitetstilbud.

Samtidig vil vi oppfordre alle anleggseiere å tilrettelegge best mulig i en periode som har vært vanskelig for alle pga koronastenging. Idretten ser et frafall som er meget dramatisk og ønsker at alle anleggseiere bidrar til å hindre frafall.

Det er viktig at vi normaliserer der det er mulig, og har fokus på de områdene som ellers må holde stengt. Fortsatt innenfor de anbefalinger som folkehelseinstituttet gir.

 

Hilsen

Idrettskretstinget i Nordland