Mørkved klatrehall.jpg

Utlysning anleggsfondet

Idrettslag i Nordland som har anleggsplaner «i magen» kan nå søke midler fra Nordland idrettskrets sitt anleggsfond.

Fondets midler er tiltenkt idrettslag som er i planleggingsfaser for å utvikle idrettsanlegg hvor idrettslag kan søke midler til "Plan- og prosjekteringsfasen". Dette er andre utlysning for året, med søknadsfrist 1. oktober. Alle innkomne søknader behandles av anleggsutvalget som igjen innstiller til idrettskretsstyret.

All info om anleggsfondet og søknadsprosedyre finner dere her: https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/nordland/tilskudd/anleggsfond/