thumbnail.jpg

Styret i Nordland idrettskrets har utnevnt sitt nye Ungdomsutvalg

Styret i Nordland idrettskrets foretok i styremøte 28. oktober utnevnelse av idrettskretsens nye ungdomsutvalg for 2020-2021.

Ungdomsutvalget har suppleringsvalg hvert år.
Vi har bedt om forslag til kandidater, og ut fra det har det blitt oppnevnt 3 gode kandidater til ungdomsutvalget. 

Ungdomsutvalget for perioden 2020-2021 består av følgende respresentanter: 

  • Aurora Hanssen (B&OI) Gjenvalg (Leder)

  • Theodor N. Byberg (Bodø seilforening) Gjenvalg

  • Luca Valsø (Hunstad FK) Gjenvalg

  • Helen Saghei (Rana turnforening) Gjenvalg

  • Jon-Even Vang (Alstahaug idrettslag) Ny

  • Solveig Bjøru (Sømna IL) Ny

  • Sofie Bestvold (Bodø Svømmeklubb) Ny

     

Nordland idrettskrets gratulerer så masse til de nylig innvalgte, og ønsker lykke til med arbeidet!