Mørkved klatrehall.jpg

Styret i Nordland idrettskrets har utnevnt sitt nye Anleggsutvalg

Styret i Nordland idrettskrets foretok i styremøte 28. oktober utnevnelse av idrettskretsens nye anleggsutvalg for 2020-2022.

Idrettsråd og særkretser ble gitt muligheten til å spille inn kandidater til nytt anleggsutvalg overfor styret i idrettskretsen. Her kom det inn forslag på 8 gode kandidater.
Det har vært avgjørende for styret å utnevne et anleggsutvalg sammensatt av personer fra de ulike regionene i fylket (Helgeland, Salten, Ofoten, Lofoten/Vesterålen) i tillegg til god spredning i idrettsbakgrunn hos medlemmene samtidig som kjønnsbalansen skal ivaretas. Styret så også viktigheten av å ha kontinuitet i anleggsarbeidet, og av den grunn ble tre av de sittende medlemmene gjenvalgt.

Anleggsutvalget for perioden 2020-2022 består av følgende representanter:

  • Tom Mørkved (Bodø/Glimt) - Gjenvalg (Leder)
  • Randi Rasmussen (Gravdal Håndballklubb) - Gjenvalg
  • Trond Olsen (Bossmo & Ytteren IL) - Gjenvalg
  • Siri-Elise Bjørgaas (Svolvær alpinklubb) - Ny
  • Morten Stormo (Hardhaus SK) – Ny

Idrettskretsens administrasjon og styre ser frem til et spennende samarbeid med det nye anleggsutvalget i arbeidet med å løfte anleggsutviklingen i Nordland.  
Lykke til med det viktige arbeidet!