iselin3.jpg

Kutt i tilskudd fra fylkeskommunen fører til reduksjon av antall ansatte

Som følge av 28% reduksjon i tilskuddet fra Nordland Fylkeskommune, har vi blitt nødt til å redusere antall ansatte.

Etter en nedbebmanningsprosess ble det Iselin som til slutt måtte gå, og vi vil gjerne takke henne for den gode jobben hun har gjort for oss. Hun har særlig bidratt til at ungdomssatsingen har gått på skinner. Dette har vært et viktig arbeid for idrettskretsen de siste årene, og vi ser at det har båret frukter ved at ungdom fra Nordland har blit tlagt merke til i ulike fora. Fremtiden ligger hos ungdommen og hvis idretten fortsatt skal appellere til unge mennesker må de tas med på råd. Det har Iselin bidratt til hos oss. 

Hun har også hatt ansvar for idrettskonferansen, som i 2019 ble vår markering av 100 års jubileet. I tillegg til en rekke andre oppgaver, innen blant annet kommunikasjon. 

Vi ønsker henne lykke til videre, og håper idretten fortsatt vil kunne dra nytte av hennes kreativitet og engasjement på et eller annet nivå. 

Til slutt en hilsen fra ungdommene v/Monja Lien: 

Kjære Iselin. Takk for den uvurderlige jobben du har gjort for ungdommen og ikke minst ungdomsutvalget. Vi har satt stor pris på alle dine påfunn og all hjelp og støtte vi har fått til å kunne gjøre det vi vil. Du kommer til å bli savnet og vi ønsker deg all lykke i videre arbeid. Stor klem fra ungdommene dine. 

Hun hadde sin siste arbeidsdag 30. april.