spillemidler_anlegg.jpg

Fordeling av 84,1 millioner kroner til idrett og anlegg

Fylkesrådet i Nordland har nå fordelt 84,1 millioner kroner i spillmidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

Vi er godt fornøyd med at Fylkesrådet i Nordland har fulgt idrettskretsens anbefaling ved fordelingen av spillmidler til anlegg, hvor idrettslag som bygger anlegg har blitt prioritert, sier Kristin Setså - organisasjonssjef i Nordland idrettskrets.

Likviditetssituasjonen til mange idrettslag i Nordland er svært krevende for tiden grunnet koronapandemien og det er derfor ekstra gledelig at vi kan forskuttere midler som normalt ville tilfalt idrettslagene en gang i høst. 

Idrettslag som bygger idrettsanlegg er spesielt utsatt, noe som har medført store økonomiske utfordringer. Ved årets tildeling ønsket vi derfor å prioritere nettopp idrettslag som bygger anlegg. Disse idrettslagene tar et stort samfunnsansvar ved å tilby bedre fasiliteter for fysisk aktivitet ikke bare for sine medlemmer, men også for lokalsamfunnet. 

Det er likevel viktig å presisere at utdeling av spillmidlene ikke er kompensasjon for bortfall av inntekter under koronakrisen. Det jobbes fortsatt med kompensasjonsordninger for idretten, hvor NIF og Regjeringen forhåpentligvis vil komme til en god løsning i løpet av juni.