sunnidrett.jpg

Foreldrewebinar: Hvordan bli en bedre støttespiller for idrettsungdommen?

Er du forelder til en ungdom som driver med idrett?

Mandag 26. oktober kl. 18:00 inviterer Sunn Idrett og Norges idrettsforbund til gratis foreldrewebinar: Hvordan bli en bedre støttespiller for idrettsungdommen?

Ungdomstiden er en sårbar tid. Hvordan kan vi som foreldre støtte ungdommen gjennom denne tiden, slik at de kan ha det godt med seg selv, ta vare på egen helse og bevare gleden ved å drive idrett?

Målet med denne kvelden er å gi foreldre mer kunnskap og verktøy til å kunne kommunisere godt med ungdommen omkring temaer som mat, kropp, trening og prestasjon. Mer informasjon og fullstendig program finner du her og på sunnidrett.no.

Deltakelse er gratis, men krever påmelding innen 21. oktober – trykk her for å melde deg på.