penger.jpg

Aktivitetsmidler til Paraidrett

Ny søknadsfrist 4. desember!!! Norges Skiforbund utlyser breddemidler til aktivitet for mennesker med funksjonsnedsettelser for sesongen 20-21.

Norges Skiforbund har via post 3, fått tilskudd til aktivitet for mennesker med funksjonsnedsettelse og utlyser herved kroner 200.000 til breddeaktivitet for para, til disposisjon for sesongen 2020-2021.

Kriterier for å søke midler; 
1) Aktiviteten/tiltaket må være forankret i et ledd i NSFs organisasjon, klubb eller krets. 
    Det gis ikke tilskudd til administrasjon eller utstyr, alt skal gå til selve aktiviteten. 
    Vi understreker at dette skal være skiaktivitet - langrenn eller alpint

2) Aktivitet for en eller flere av følgende målgrupper:
- Synshemmede
- Bevegelseshemmede
- Utviklingshemmede
- Hørselshemmede/døve

3) Eksempler på ulike aktivitetstiltak;
- Miljø/Regionsamlinger for spesifikke målgrupper
- Oppstart av aktivitet for mennesker med funksjonsnedsettelser i klubb 
- Styrking av regelmessig aktivitet på klubbnivå/rekruttering av flere utøvere   
- Kompetanseheving av trenere/ledere - styrking av trenerapparatet

4) Tiltaket bør inngå i en plan, slik at det ikke blir en enkeltstående «happening», men bidrag til varig aktivitet forankret i klubb. 

Søknaden må inneholde følgende punkter; 
- Søker ledd (klubb/krets)
- Ansvarlig kontaktperson med kontaktinfo
- Kort beskrivelse av tiltaket det søkes midler til, definert med målgruppe, dato og sted for gjennomføringen.
  Hvordan viderføre aktiviteten etter endt sesong. 
- Budsjett for tiltaket, både inntekter og utgifter, hvor både egne midler og søknadssum til NSF framgår.

Søknadsfrist; 4. desember 2020
Søknad sendes til 
Norges Skiforbund 
v/Anne Ragnhild Kroken
på E-post; anne.kroken@skiforbundet.no

Tildeling skjer på Para Utvalgets møte i uke 50 2020

Tilskudd utbetales etterskuddsvis mot aktivitetsrapport på tiltaket og regnskap. Maler for rapportering vil bli utsendt til de om får tilskudd. 

Spørsmål kan rettes til; Anne Ragnhild Kroken -  anne.kroken@skiforbundet.no