Kurs for idrettsråd bilde.jpg

Kurs for idrettsråd

Nordland idrettskrets gir alle idrettsråd i fylket mulighet til kompetansepåfyll. Gjennomføring av kursene foregår i egen kommune, med kursholder fra idrettskretsen.

Last ned kurstilbudet i sin helhet her

KURS 1 - Idrettsrådets ansvar og funksjon (2 t)

Om kurset: Styret får en innføring i hva som er idrettsrådets lovpålagte oppgaver og hvilken rolle idrettsrådet har overfor idrettslagene og kommunen. 

Kursinnhold: 

  • NIFs lov om idrettsråd og idrettsrådets lovnorm
  • Idrettsrådets ansvars og funksjonsområder
  • Medvirkning og innsynsrett
  • Valgkampstrategi

Målgruppe: Styret i idrettsrådet, samt valgkomitéen.

-------------------------------------------------------------------------

KURS 2 - Idrettsrådet og samarbeidet med kommunen (3 t)

Om kurset: Kurset tar for seg utfordringer i lokal idrettspolitikk og kommunen som viktig samarbeidsarena.

Kursinnhold:

  • Medvirkning og innsynsrett
  • Lokale samarbeidsavtaler
  • Hvordan skape gode møteplasser
  • Politisk påvirkningsarbeid
  • Praktisk idrettspolitikk i idrettsrådet

Målgruppe: Styret i idrettsrådet, samt valgkomitéen, idrettsledere som ønsker å lære mer om idrettsrådets arbeid, kommunens administrasjon og politikere med ansvar for idrettsspørsmål.

-------------------------------------------------------------------------

Våre kursholdere
Nordland idrettskrets´ kursholdere har lang erfaring fra idrettsrådsarbeidet og besitter stor kunnskap om idrettens organisering. Vi kommer til dere for å holde kurset!

Turid Haaland - Vefsn
Gunnar Skoglund  - Lofoten


Kurset bestilles hos rådgiver aktivitetsutvikling, Tore Strand, 419 00 997, tore.strand@idrettsforbundet.no