Foto: Øyvind Godø
Foto: Øyvind Godø

Klar tale til kvinner: - Fokuser heller på grunner til å si ja

- Jeg tror ofte at mange jenter sier nei fordi de fokuserer på grunner til å si nei. Jeg vil heller oppfordre til å fokusere på grunner til å si ja og se mulighetene, sier Tonje Sagstuen, tidligere landslagsspiller i håndball og nå administrerende direktør i Norsk Tipping.

- Vi har godt av mangfold i alle sammenhenger, også i ledelsesverv. Kvinner og menn tenker ulikt. Vi trenger begge perspektiver med god vekting av kjønn, alder og bakgrunn. Da lander man gjerne en bedre beslutning.

Det sier Tonje Sagstuen i anledning kjønnsbalanse-prosjektet til Innlandet idrettskrets og kampanjen for å forbedre følgende tall:

FAKTA: Innlandet idrettskrets’ ferske gjennomgang fra 2023 viser at bare 28 prosent av lederposisjoner i idretten innehas av kvinner. Enda verre er kjønnsfordelingen på trenersiden, hvor bare 14 prosent er kvinner (siste oppdaterte tall fra 2018). Av Innlandet idrettskrets’ 688 idrettslag er det 97 av klubbene som har 0 prosent kvinneandel i styret. Ytterligere 106 klubber har bare én kvinne i styret. 

Tonje Sagstuen har en svært innholdsrik og variert yrkeskarriere innenfor både idretten og næringslivet. Hun spilte 217 landskamper og scoret 593 mål for det norske kvinnelandslaget i håndball, før hun oppnådde suksess på en helt annen arena. Etter sju år som sportsjournalist i Oppland Arbeiderblad, fikk hun redaktøransvar i samme avis. I 2012 ble hun ansvarlig redaktør i avisa.

Dernest gikk turen til Norsk Tipping, hvor hun i 2014 ble ansatt som direktør for ansvarlighet, samfunn og kommunikasjon. 1. september 2023 ble Sagstuen konstituert som administrerende direktør etter Thor Gjermund Eriksen. 51-åringen er dessuten utdannet adjunkt og har mastergrad i flermedial ledelse fra BI.

Dette har Sagstuen samtidig kombinert med å skape en familie: I dag er hun mor til tre sønner - på 23, 21 og 19 år.

Hun er et synlig bevis på at man som kvinne kan kombinere lederansvar med et rikt familieliv. Nettopp det etterlyste håndball-legenden Gro Hammerseng-Edin at hun ville se flere eksempler på i mediene, i et intervju med Innlandet idrettskrets tidligere i høst om samme tematikk.

- Min opplevelse er at de fleste som har disse idrettslederjobbene, hovedtrenerjobbene på høyt nivå, samt sportsjournalistene/kommentatorene, «bor på jobb og lever i jobben» hele tiden. Det er ikke attraktivt for meg. Det må kunne gå an å være en tilstedeværende partner og eventuelt forelder i tillegg, for at det skal være attraktivt for meg. Jeg vil gjerne se flere synlige rollemodeller som sier at de har formet rollen slik at de også har et godt og rikt familieliv, sa Gro Hammerseng-Edin.

- Hjemmebane må ikke bli en bortebane

Sagstuen er nettopp et slikt synlig forbilde som Hammerseng-Edin vil se mer av.

- Hvilke refleksjoner gjør du rundt budskapet til Hammerseng-Edin?

- Det er ikke antall timer på jobb som avgjør hvor god jobb du gjør. Jeg er opptatt av at det skal være rom for å tilpasse arbeidshverdagen til ulike livsfaser. Samtidig er det feil å legge skjul på at en lederjobb er krevende og tar tid.  Det krever struktur og gjerne det å prioritere tiden nøyere. Det å skru av på-knappen iblant er viktig, og det er en fordel å ha folk på hjemmebane som forstår ansvaret ditt og som er en liten heiagjeng. Det er viktig at hjemmebane ikke blir en bortebane, hvor du må forsvare at du bruker tid på jobb. Da blir det slitsomt, sier Tonje Sagstuen til Innlandet idrettskrets.

Hun legger til:

- Jeg tror det er viktig at vi har kvinnelige ledere som går foran og viser at det går fint å kombinere familieliv og jobb.

Drivkraften

Sagstuen påpeker at både idrettskarrieren og lederkarrieren hennes har vært og er frivillig. Det krever noen prioriteringer, men i hennes hode er dette ikke forsakelser, nettopp fordi det er lystbetont og at det gir så mye tilbake.

- Som hva da?

- Det er spennende og utviklende, og du blir kjent med nye folk og mestrer ting du kanskje ikke trodde du ville klare. Det er givende å være med på å forme noe og sette en retning.

Lederjobben i Norsk Tipping er for henne svært givende.

- Jeg har veldig tro på den norske modellen – forvaltningen av norske pengespill. Å beskytte sårbare spillere, er viktig for meg. Så lenge pengespill er lov, skal de som spiller, spille hos oss. Vi har tiltak og verktøy for at de som spiller, skal gjøre det i trygge rammer. Samtidig må vi være attraktive slik at vi blir valgt. Når de to oppgavene er løst, er det flott at alt vårt overskudd går tilbake til samfunnet.  Vårt tredelte samfunnsoppdrag gir meg energi og det gir mening for meg. Det er viktig for meg i en jobb, påpeker hun.

I tillegg drives Sagstuen av å prestere og lykkes sammen med andre. Hun med sin håndballbakgrunn, har alltid vært en lagspiller og trigges av det å bygge et lag med komplementære ferdigheter. Hun synes det også er meningsfullt å være med på å forme noe og sette en retning i kraft av sin lederrolle.

Lagbygging

Sagstuen rekrutterer gjerne personer som er ulike henne, nettopp for å skape en gruppe med komplementære og utfyllende egenskaper.

- Hvis jeg bare ser etter ja-mennesker som er enige med meg, blir det kjedelig og lite utvikling. Jeg synes det er utviklende når det er folk som er uenige med meg. Du trenger noen som bremser og noen som gir gass. Du trenger noen som er introverte og noen som er ekstroverte. Det handler om å sette sammen et lag med ulike, utfyllende egenskaper, akkurat som på håndballbanen, sier 51-åringen.

- Hvorfor vil du anbefale flere kvinner å bli ledere?

- Hvis man får spørsmål om et lederansvar, er det gjerne tilknyttet noe du brenner for i utgangspunktet og allerede bruker tid på. Da tenker jeg at det er fint å se muligheten til å være med på å forme og styre det. Se på mulighetene i stedet for ulempene, oppfordrer Sagstuen.

- Kvinner huker ofte av for det ene de ikke kan og søker dermed ikke på en jobb av den grunn, i motsetning til menn, sier hun og oppfordrer til å snu tenkesettet her og heller tenke på hva du kan bidra med.

- Hva er en god leder?

- Å være opptatt av og se mennesker. Å være nysgjerrig på de du jobber sammen med og det du ønsker å oppnå. Du må evne å se ting fra flere perspektiv, sette deg inn i andres situasjon og prøve å høre etter hva folk faktisk sier. Det er viktig å lytte. Det tror jeg er helt avgjørende, sier hun.

Den tradisjonelt mer autoritære og detaljstyrende lederen tror Sagstuen er på vei ut.

Et eksempel er kontrasten mellom Marit Breiviks lederstil på håndballarenaen kontra den russiske trenerrivalen Jevgenij Trefilov, som ropte og skrek der Breivik brukte innestemme og ikke minst hadde en mer inkluderende og empatisk lederstil.

Endre innsalget til jenter

Hun er en forkjemper for å gi tillit til de med kompetanse på hvert enkelt område. Det gir bedre resultater enn detaljstyring, påpeker hun.

Forståelsen av lederrollen har endret seg opp gjennom årene, ikke minst innenfor den skandinaviske lederfilosofien.

- Hvordan når vi ut til flere kvinner, slik at vi kan bedre kjønnsbalansen i norsk idrettsledelse?

- Når vi skal lyse ut jobber, skal vi selvfølgelig beskrive jobben, men det er også opp til kandidaten å ha litt mulighet til å være med å forme jobben. Det er lurt å skape interesse og nysgjerrighet slik at en søker eller interessent ser utfordingene. De fleste trenger litt tid for å vokse inn i en rolle. Da tror jeg vi en del ganger må jobbe mer med innsalget til kvinner.

- Hvordan får vi til innsalget?

- Jenter takker oftere nei enn gutter, av mange ulike årsaker. Vi må få frem at dette er en spennende mulighet og at man ikke står alene i jobben. Du har med deg et lag, flinke folk, og du er ønsket. Da blir ikke fallhøyden så stor som noen kanskje frykter. 

- I tillegg tenker jeg at jo større fleksibilitet du kan gi innenfor gitte rammer, jo bedre. Det å tilrettelegge for de som må hente i barnehagen klokka 3, for eksempel.

Når Innlandet idrettskrets spør Sagstuen om hennes reise til stillingen som administrerende direktør i Norsk Tipping i dag og hva som har motivert henne til å gå den retningen, trekker hun linjene tilbake til lagidretten.

- Jeg likte som spiller å få lederansvar i gruppa og bidra til å ta beslutninger i laget. Det formet meg veldig som menneske. Jeg lærte mye, blant annet om det å sette delmål og mål, forstå lagdynamikk, dyrke ulikheter, at man må ha rom for at folk er forskjellige osv.

- Målene har kommet gradvis på veien i form av mange delmål. Jeg har jevnt over valgt å takke ja til utfordringene og mulighetene jeg har fått. Jeg tror ofte at mange jenter sier nei fordi de fokuserer på grunner til å si nei. Jeg vil heller oppfordre til å fokusere på grunner til å si ja og se mulighetene, oppfordrer Tonje Sagstuen.

Kan du tenke deg å bli trener eller leder innenfor idretten? Les mer om kampanjen og tematikken her: https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/innlandet/vi_trenger_deg/