Foto: Brian Mchattie
Foto: Brian Mchattie

Kvinnehockeys revolusjon: - Vi ble ledd av. Men nå har det skjedd noe

Stavanger Oilers fronter kampen for å heve kvinnehockeys status og posisjon. Tore Christiansen, styreleder og eier av Stavanger Oilers, varsler nye tiltak og retter spørsmålet: - Burde Norge hatt egen idrettsminister?

I februar 2023 åpnet Stavanger Oilers en splitter ny kvinnegarderobe i DNB Arena, som et nytt steg i riktig retning for norsk kvinnehockey. Der øvrige kvinnelige elitelag må dele garderober med andre lag, har herrenes elitelag egne garderober.

Slik vil ikke Stavanger Oilers lenger ha det. Der løftes kvinnene opp med en klar visjon: «like muligheter uavhengig av kjønn».

- Hvorfor skal det være forskjell på gutter og jenter? I Oilers koster billetten det samme enten man er gutt eller jente. Grunntanken er at alle skal ha like forutsetninger. Det har det ikke vært før, spesielt ikke i hockey. Ikke i fotball heller, men de har tatt mange steg i riktig retning. Så der har vi noe å strekke oss etter i hockeysporten.

Det sier Tore Christiansen, styreleder og eier av Stavanger Oilers, til Innlandet idrettskrets i forbindelse med kjønnsbalanse-prosjektet.

Innlandet idrettskrets retter fokus mot kjønnsbalanse i idretten på alle nivåer, fra ledere til utøvere.

FAKTA

Innlandet idrettskrets’ ferske gjennomgang fra 2023 viser at bare 28 prosent av lederposisjoner i idretten innehas av kvinner. Enda verre er kjønnsfordelingen på trenersiden, hvor bare 14 prosent er kvinner (siste oppdaterte tall fra 2018).

Av Innlandet idrettskrets’ 688 idrettslag er det 97 av klubbene som har 0 prosent kvinneandel i styret. Ytterligere 106 klubber har bare én kvinne i styret.  Målet er 40 prosent kvinneandel i idrettsledelsen innen 2025. (Oppdaterte tall fra Innlandet idrettskrets / Mikael Björlin)

Enorm vekst

Kampen for å hjelpe kvinnehockey opp og frem, har vært lang og med mange hindre.

Men Christiansen og Stavanger Oilers nekter å gi seg før de er i mål.

På veien dit er tydelig at tiltakene fungerer.

- Jentandelen på hockeyskolen vår for unge barn har økt ekstremt. Før var det bare var 2-3 prosent jenter. Nå har jenteandelen vokst til en tredjedel. Og det ser vi også når det gjelder medlemsmassen: 420 av 1550 medlemmer er jenter i Stavanger Hockey i dag. Det er en voldsom økning, sier Tore Cristiansen.

- Vi har prøvd å legge press på andre klubber. For to år siden måtte damene betale cirka 70 000 kroner i året for å spille i eliten. Nå slipper de disse kostnadene. Vi er ikke i mål, ettersom gutta jo får betalt for å spille. Men vi er på rett vei. Neste mål er å lønne kvinnene på lik linje med herrene, varsler han.

Stor utfordring

Han fortsetter:

- Per i dag er hovedutfordringen hos kvinner elite at gjennomsnittsalderen blir veldig lav, fordi de ikke er helprofesjonelle og ikke får betalt. Derfor er toppserien preget av veldig unge jenter som slutter mye tidligere enn gutta.

- Hvilke mekanismer er det som gjør at det er sånn?

- Det handler om prioriteringer. Idretten tenker generelt kortsiktig, altså resultater på kort sikt. Det er en uting. Samtidig sliter mange forbund med økonomien selv. Da frykter jeg at det blir enda mer prioritering av det som er umiddelbart mest inntektsbringende.

- Burde staten gå inn og regulere dette på et vis, så lenge idretten er markedsstyrt uten noe sikkerhetsnett, i kontrast til resten av samfunnet?

- Staten er jo oss og reflekterer hva folket ønsker. Så det handler om hva majoriteten av befolkningen mener. Hvis vi skal klare å endre på det, må vi drive folkeopplysning og få fram hva som er viktig.

Idrettsminister?

Han legger samtidig til:

- Det er ikke enkelt når forbundene er fattige. Det bør kanskje komme bevilgninger i statsbudsjettet på en annen måte enn tidligere. Og man kan jo stille spørsmålet: Burde vi hatt en egen idrettsminister? spør Tore Christiansen.

Tyskland har til sammenlikning et statsstyrt system som gir idrettsutøverne en større sikkerhet hva angår økonomi, jobb, utdanning og familieframtid. I det tyske systemet blir et bredt utvalg av de beste idrettsutøverne ansatt av staten og får månedlig fastlønn, uavhengig av resultater og om skader eller sykdom ødelegger. De samme utøverne får også garantier om jobb eller utdanning med lønn etter endt idrettskarriere. Dette gir en helt annen trygghet og sikkerhet som appellerer spesielt til kvinner.

- Burde vi ha noe liknende i Norge?

- Sånne tiltak er viktig å sette på agenda. Hvis vi har en idrettsminister som ser større enn å vinne gull, men som tenker folkehelse og investere i barn og unge, vil det være gull verdt, sier han.

«Dere kommer aldri til å klare det»

Christiansen og Stavanger Oilers’ tiltak for å fremme kvinnene i hockeysporten, har ikke vært en enkel reise på en medgangsbølge, men gradvis har vinden snudd mer og mer i riktig retning.

- I 2004 gikk vi nesten konkurs og prioriterte A-laget herrer selv den gang, men etter hvert som klubben begynte å leve av seg selv, startet vi å investere mer i bredden og jenter spesielt. Da ble vi først ledd av. «Dere kommer aldri til å klare det», erindres Tore Christiansen.

- Dere ble ledd av? Hvorfor?

- Fordi vi bryter med innarbeidede kulturelle greier. Så skaper vi en situasjon hvor vi ønsker å være familiære og inkludere jenter. Vi har hatt rosa is, gutta har spilt i rosa drakter. Mange har rynket på nesa, men det har vært med på å skape en holdningsendring og endre manges tankegang, forteller Christiansen.

Han legger til:

- Vi må finne nye brukere. Det handler om å tenke utradisjonelt. Det tar tid, men vi må tørre å tenke annerledes for å endre på innarbeidede strukturer.

Prosjektet er langsiktig, og Christiansen akter å fortsette å utfordre tidligere innarbeidede mønstre.

- Vi har spilt inn et kontroversielt forslag som innebærer at for å få lisens, må man ha et kvinnelig elitelag eller vise at man er på vei til det i form av jentesatsing. Slike krav er med på å fremskynde disse prosessene.

Han er klar på at jenteveksten i ishockey krever og bør presse frem flere ishaller og anlegg.

- Det er for få ishaller målt opp mot utøvere. Da har det dessverre gått utover jentene, fordi det har blitt argumentert med at guttene ikke skal miste tid i ishallen.

- Men la oss snu på det: Jentenes satsing er med på å presse frem flere ishaller og flere anlegg. Det trenger vi, for at jenter og gutter skal få like muligheter, sier Tore Christiansen, styreleder og eier av Stavanger Oilers.