Foto: Norges idrettsforbund og olympiske og paralymiske komité.
Foto: Norges idrettsforbund og olympiske og paralymiske komité.

Paraidrettsdager

Agder idrettskrets arrangerer tilrettelagte idrettsdager med spennende aktiviteter og idretter. Datoene for årets Paraidrettsdager 2023: 21.november, Sør-Amfi, Arendal- Bevegelses, syns-og hørselshemmede barn og unge i Agder. 29.november, Gimlehallen, Kristiansand- Utviklingshemmede barn og unge i Agder.

Idrettsdagen er midt i blinken for elever med nedsatt funksjonsevne i barne-, ungdoms- og videregående skoler. Idrettslag og klubber er på plass med sine paraaktiviteter, og alle får være med!

Kjenner du noen som er interessert? Tips de om arrangementet. 

Organisering av dagen
Elevene fra flere skoler med ledsagere kommer rundt kl. 09:00. Idrettsdagen begynner kl. 09:30. Hver idrett står på hver sin stasjon, også er det «fri flyt» i hallen. Det betyr at elevene kan velge hvilken idrett de vil drive med. Vi signaliserer hver 20 min med anbefaling om å rullere. Det er representanter fra idrettslag og idrettsfagelever som aktiviserer elevene. 

I år har vi valgt å dele opp Paraidrettsdagene etter målgrupper:

21.november, Sør-Amfi, Arendal - Bevegelse, syns-og hørselshemmede.

29.november, Gimlehallen, Kristiansand- Utviklingshemmede. 

Spørsmål kan rettes til:

Marianne Hilmarsen

marianne.hilmarsen@idrettsforbundet.no

48 09 08 78.