samordnet rapportering.png

Husk å registrere aktive medlemmer med funksjonsnedsettelse i idrettslaget!

Alle idrettslag skal rapportere antall medlemmer i klubb og aktive medlemmer i gruppe/gren pr. 31.12.2020 til Norges idrettsforbund (NIF) Denne registreringen må gjøres innen 30. april 2021.

Samordnet søknad og rapportering i KlubbAdmin åpnes 1. april 2021.

Hva mener vi er en funksjonsnedsettelse?

NIF har 4 målgrupper innen paraidrett (idrett for personer med funksjonsnedsettelse):

  • Bevegelsesnedsettelse
  • Synsnedsettelse
  • Hørselsnedsettelse
  • Utviklingshemmede

Her er hovedgrunnene til at denne registreringen er viktig:

  • Dette er foreløpig det eneste måleverktøyet vi har i forhold til antall aktive funksjonshemmede medlemmer i norsk idrett.
  • Det kan gi Idrettslag ekstra økonomisk støtte om de har tilbud til personer med funksjonsnedsettelser på bakgrunn av registrerte aktive medlemmer.

Hvordan skal dette gjøres?

Personen i klubben som registrerer tallene, må aktivt ta stilling til om klubben har aktive medlemmer med funksjonsnedsettelser per idrettsgren klubben tilbyr. 

«Rapporteringbildet» vil se slik ut:

samordnet rapportering.png

  • Husk å registrere ALLE – uansett om de er aktive på/i ordinære treningstilbud, eller er i et eget tilrettelagt tilbud.
  • Alle aktive skal registreres på alle grener/idretter i klubben de er utøver.
  • Registreringen vil ikke kobles opp mot navn, kun alder/kjønn.

Har du spørsmål eller er i tvil om du har gjort det riktig, ta kontakt med din idrettskrets.

 

Lykke til med registreringen!