Nye kandidater til ungdomsutvalget.jpg

Ung og idrettsengasjert?

Vi trenger flere medlemmer i vårt ungdomsutvalg!

Ungdomsutvalget består av idrettsengasjerte ungdommer fra idrettslag i hele Agder.

I ungdomsutvalget jobber vi med å legge til rette for et variert og attraktivt idrettsmiljø for ungdom i hele Agder.

Hva ser vi etter?

  • Ungdom mellom 15-20 år
  • Interessert i være med å påvirke idretten, og spesielt ungdomsidretten i Agder
  • Ønsker å jobbe i team sammen med andre engasjerte ungdom

Hva gjør vi i ungdomsutvalget?

  • Besøker klubb/idrettslag
  • Deltar på og er medarrangører på nettverksamlinger, leirer og andre idrettsarrangement
  • Bistår styret i Agder idrettskrets i arbeidet med ungdomsidretten

Hva får du ut av å delta?

  • Tilbud om kurs og kompetanseheving. Lokalt og nasjonalt
  • Blir kjent med idrettsorganisasjonen
  • Blir kjent med engasjert ungdom over hele landet

Ønsker du å vite mer om ungdomsutvalget, les her: https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/agder/undgomsidrett/ungdomsutvalget/

Har du spørsmål eller ønsker du å bli med i ungdomsutvalget, ta kontakt:

Knut Andreas Aas, leder i ungdomsutvalget: 916 64 354/ knut-andreas97@hotmail.com

Anne Lise Lassen, rådgiver Agder idrettskrets: 90736248/ annelise.lassen@idrettsforbundet.no