ballek.jpg

Det kan nå søkes om spillemidler til utstyr kjøpt i 2019

Alle idrettslag kan nå søke om støtte til utstyr kjøpt i 2019. Det skal fordeles 34 millioner kroner. Søknadsfristen er 4. mars 2020.

Det søkes via Sportsadmin. Mer informasjon om ordningen finnes på NIFs hjemmeside: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/

Alle idrettslag vil også i løpet av kort tid motta en e-post med nødvendig informasjon.