Illustrasjonsfoto: Tine Poppe
Illustrasjonsfoto: Tine Poppe

Tilskudd til inkludering av barn og unge 2024

Bufdir vil informere dere om at tilskuddsordningen “Tilskudd til inkludering av barn og unge” nå er lyst ut for 2024. Dere finner informasjon om ordningen og aktivitetstypene på Bufdirs nettsider. Søknadsfrist: fredag 3. november 2023

Mål og målgruppe
Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp. Målgruppen er barn og unge i alderen fra 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap.

Prioriteringer for 2024
Tilskudd til inkludering av barn og unge er en treårig tilskuddsordning, Bufdir utlyser allikevel tilskuddsordningen hvert år, blant annet for å sikre at nye søkere skal kunne motta tilskudd.

Forskrift om tilskudd til inkludering av barn og unge gir Bufdir anledning til å prioritere søknader fra aktører som ikke allerede mottar flerårig tilskudd. Nye søknader fra aktører som allerede mottar flerårig tilskudd, kan prioriteres lavere.

Ved oversøkning kan Bufdir prioritere søknader om etablering av nye prosjekter.

Det er sannsynlig at søknader fra aktører med pågående tilskudd vil bli prioritert lavere i 2024, i likhet med praksis fra 2023. Det vil likevel være avhengig av antall søknader og totalt omsøkt beløp.

Hvem kan søke, aktivitetstyper og søknadsskjema

På denne tilskuddsordningen kan offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører søke om tilskudd til ulike aktivitetstyper etter kriterier som er fastsatt i forskriften. Se forskrift og nettside for mer informasjon.

  • Frivillige organisasjoner, private aktører og andre offentlige instanser (som ikke er kommuner eller bydeler i Oslo) skal sende inn én søknad per aktivitetstype, og søknaden skal knyttes til deltakende kommune. Dersom kommunen ikke er påmeldt tilskuddsordningen kan dere ikke sende inn søknad. På tilskuddsordningens nettside finner dere liste over deltakende kommuner. Dere skal benytte søknadsskjema 2.

Les mer på Bufdir sine nettsider her.