Kollektiv underslagsforsikring

Agder Idrettskrets (AIK) har tegnet kollektiv underslagsforsikring for alle idrettslag i Agder. Underslagsforsikring er alle organisasjonsledd i NIF lovpålagt å ha. AIK er, så langt vi kjenner til, den eneste idrettskretsen som nå har tegnet en kollektiv underslagsforsikring for alle idrettslag i sitt fylke.

Forsikringen er gjennom Gjensidige Forsikring. Har klubben deres tegnet egen forsikring kan dere avbestille denne. Skulle dere oppdage underslag og få bruk for forsikringen må dere ta kontakt med AIK så formidler vi kontakten videre med forsikringsselskapet. Det nytter ikke at dere tar direkte kontakt med Gjensidige.

En viktig presisering: For at underslagsforsikringen skal gjelde er det helt avgjørende at klubben har innført dobbel signering i bank på alle utbetalinger. Har dere ikke ordnet det ennå må dere så raskt som mulig få det på plass. Dobbel signering i bank er også lovpålagt for alle organisasjonsledd i NIF.

Krav om dobbel signering og underslagsforsikring er hjemlet i NIFs lov §2-11 (3 og 4):

(3) Bankkonti skal være knyttet til organisasjonsleddet, og skal disponeres av minimum to personer i fellesskap. Alle utbetalingstransaksjoner skal være godkjent av minimum to personer i fellesskap.

(4) Organisasjonsledd skal ha underslagsforsikring.

Kapittel 2 i NIFs lov gjelder for alle organisasjonsledd i idretten. Sjekk gjerne hva loven sier og se om det er noe dere må endre. Link til loven er: Kapittel 2: Felles bestemmelser for hele organisasjonen (idrettsforbundet.no)

Kontaktinformasjon:
Sentralbord: 37 06 08 00
E-post: Agder@idrettsforbundet.no