Foto: Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Foto: Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Har idrettslaget planer om å bygge eller rehabilitere anlegg?

Visste du at idretten selv eier to selskaper som kan bistå ditt idrettslag i denne prosessen?

Helge Eriksen i Ivre Anleggsservice as har lang erfaring med spillemiddelsøknader og prosjektering av anlegg. Som et ledd i vår samarbeidsavtale får idrettslag i Agder en gratis og uforpliktende første rådgivningstime. Les mer om tilbudet her.

Hvis dere ønsker hjelp ut over det, så kan dere velge å leie de inn til ytterligere arbeid. Og trenger dere noen til å bygge anlegget, så kan Ivre Sport og Anlegg hjelpe med det. De har lang erfaring med en rekke ulike anlegg.
Les mer om tilbudet her.