Idrettsglede for barn
Foto: Norges Idrettsforbund

Verdi av frivillig arbeid i idretten pr. kommune og Agder 2020

Agder Idrettskrets har utarbeidet en oversikt over verdien på alt frivillig arbeid i idrettslagene basert på Statistisk Sentralbyrås modell. Den viser med tydelighet at verdien av all dugnadsinnsats i idrettslagene utgjør en formidabel verdi.

Beløpene er beregnet pr. kommune 31.12.2020 etter medlemstall rapportert av alle idrettslag i Samordnet rapportering.

Til alle dere tusenvis av frivillige i idrettslagene: Tusen takk for innsatsen dere gjør, enten det er på styrenivå, som trener, vaffelsteker eller alle andre frivillige oppgaver. Dere gjør en fantastisk innsats som betyr en forskjell i deres kommune.

Kommune Antall medlemmer Antall årsverk Verdi frivillig arbeid
Arendal 13969 249,4 132.032.000
Birkenes 1654 29,53 15.633.000
Bygland 419 7,48 3.960.000
Bykle 670 11,96 6.332.000
Evje og Hornnes 1634 29,17 15.443.000
Farsund 2956 52,77 27.936.000
Flekkefjord 2601 46,44 24.585.000
Froland 1536 27,42 14.516.000
Gjerstad 623 11,12 5.945.000
Grimstad 7501 133,91 70.892.000
Hægebostad 629 11,23 5.945.000
Iveland 297 5,3 2.806.000
Kristiansand 32177 574,44 304.109.000
Kvinesdal 2315 41,33 21.880.000
Lillesand 2213 39,51 20.917.000
Lindesnes 7217 128,84 68.208.000
Lyngdal 1899 33,9 17.947.000
Risør 2084 37,21 19.699.000
Sirdal 629 11,23 5.945.000
Tvedestrand 2822 50,38 26.671.000
Valle 492 8,78 4.648.000
Vegårshei 712 12,71 6.729.000
Vennesla 3170 56,59 29.959.000
Åmli 616 11 5.823.000
Åseral 309 5,52 2.922.000
Agder IK 91144 1627,17 861.424.000
       
Alle tall er unntatt bedriftsidretten.    
Verdi og årsverk er utregnet etter SSBs modell.