Idrettspresident Berit Kjøll sammen med svømmepresident Cato Bratbakk og styreleder i Arendal svømme- og livredningsklubb Beate Hvideberg Boye.
Idrettspresident Berit Kjøll sammen med svømmepresident Cato Bratbakk og styreleder i Arendal svømme- og livredningsklubb Beate Hvideberg Boye.

Svømmehallkrise i Arendal

Arendal har nesten 40 000 mennesker. Disse personene har til sammen ett svømmebasseng på 12,5 meter som ikke drives på dispensasjon. De øvrige bassengene, derav kun ett på 25 meter, eksisterer på nåde, og i påvente av at det skal bygges nytt. Rehabilitering er forkastet som løsning, så dårlige er de eksisterende.

Det var en grim virkelighetsbeskrivelse idrettspresident Berit Kjøll og svømmepresident Cato Bratbakk fikk presentert under besøket i Arendal på onsdag.  Arendal svømme- og livredningsklubb presenterte grundig situasjonen for både befolkningen i Arendal og for klubben spesielt.

– Kommunen klarer å levere på svømmeferdighetskravet i loven, i alle fall ifølge dem selv, men alle aktører er enige om at det er et skrikende behov for minst en ny svømmehall i kommunen – helst på 50 x 25 meter. Vi fikk et veldig godt bakteppe, interessante problemstillinger og en dialog med både politikere og idrettsledere om hva og hvordan man kan «skaffe» seg en svømmehall i Arendal – og alle andre steder som også har skrikende behov.  Det var lærerikt, sier Kjøll.

– Jeg tror det var ekstra nyttig at både Cato, den lokale svømmeklubben og representanter for kommunestyret var til stede.  Det ga samme informasjon, samme utgangspunkt og gode diskusjoner både om Arendals egne utfordringer, og generelt om finansieringen av bygging og drift av dyre idrettsanlegg.

– Vi kan få et praktanlegg
Daglig leder Bjørn-Gunnar Bruun Hansen i ØIF Arendal Elite skapte entusiasme og store vyer da han gjennomgikk tankene om hva som kan bli om håndballklubben, idrettsrådet og idretten i Arendal får til planene om utvidelse av dagens håndballarena Sparebanken Sør Arena.

Kommunen har vedtatt å bygge to nye håndballflater i tilknytning til Sam Eyde videregående skole, og idrettens plan er å «bytte», slik at den strålende turnhallen som i dag ligger i forlengelsen av hallen blir bygget ny, og de to nye flatene kommer i forlengelse av dagens hall.

– Det er nesten ikke grenser for hva vi kan få til med en slik arrangementsarena, forklarer Bruun Hansen. – Hele Sørlandet kan få en arrangementsarena godkjent for offisielle landskamper og Champions League-kamper i håndball, noe landsdelen ikke har i dag. Men det er like viktig at en slik hall ikke mister muligheten til å serve bredden i idretten, men bare øker mulighetene.  Vi kan plutselig bli konsertarrangører, hjem for store events som trenger mye plass – naturligvis utenom idretten, sier den daglige lederen.

Dersom det blir anledning til å redefinere bruken av deler av den ti-årsgamle prakthallen, blir det også svært mye billigere enn å måtte bygge nytt. For å sitere visjonen vår, vil en slik hall «gjøre DU stolt», som man sier i Arendal, avslutter Bruun Hansen.