Foto: agderfk.no
Foto: agderfk.no

Frist 15. sept: Ekstra stimuleringstilskudd for frivillige lag og foreninger i Agder

Tilskuddet er søkbart umiddelbart, med ønske om å stimulere til aktiviteter for unge. Dette for å komme i gang etter periode med smittevern og restriksjoner. Aktiviteter som kan forebygge ensomhet og bidra til god psykisk helse, prioriteres.

Søknadsskjema på https://agderfk.no/vare-tjenester/kultur-idrett-og-frivillighet/tilskudd/tilskudd-til-kulturtiltak/

Tilskudd til kulturtiltak. Kryss av for Barn/unge under type tiltak.

 

Søknadsfrist 15. september
(se bort ifra at det står 10. februar på nettsiden, da det er fristen for generelle søknader)