Foto: Rolf Josephsen
Foto: Rolf Josephsen

Agderidretten mottar støtte til tiltak mot utsatte grupper

Onsdag 15. desember offentliggjorde Stiftelsen DAM siste tildeling i 2021. Det er gjennom programmet Helse høst at 82 millioner kroner fordeles til 106 ulike prosjekter. Og etter snart to år med pandemi har stiftelsen vært tydelige i sine prioriteringer, og gitt støtte til tiltak som er rettet mot utsatte grupper.

Agderidretten er involvert i to prosjekter og blir tildelt 1 950 000,- totalt.

Norges handikapforbund har i samarbeid med Agder idrettskrets mottatt 550 000,- i støtte til prosjektet «Bli barnas beste trener – det viktigste første møte».
Prosjektet skal utarbeide kortfilmer som skal skildre gjenkjennelige situasjoner knyttet til barnets første møte med treneren og den organiserte idretten. Målet med prosjektet er å gi en trygg opplevelse for alle parter. Kortfilmene skal visualisere utfordringer og løsninger, samt synliggjøre de skjulte holdningene og fordommene vi har. Slik at vi kan endre dem og inkludere alle i lek og fritidstilbud.

Urban Ung mottok 1 400 000,- i støtte for å få barn og unge ut i aktivitet.
Urban Ung er en undergruppe i Hisøy IL. Den ble opprettet fordi man så at mange unge ikke fant sin plass i den ordinære idretten. Tilbudet er derfor et supplement til dagens tradisjonelle idretts- og kulturtilbud. Målet er å skape en hyggelig, sosial og inkluderende arena hvor man ikke blir målt, eller at det stilles krav til prestasjon. Urban Ung jobber blant annet med å utdanne egne utdannede unge rollemodeller «Playmakere» etter modell fra Game Danmark. Samt realisere delprosjektet Gamehouse Arendal Fengsel.

Les mer om Urban Ung her. 

Agder idrettskrets er stolt over idrettslag og samarbeidspartnere som jobber hardt for å realisere norsk idretts visjon om «idrettslglede for alle» og vi gleder oss til fortsettelsen!