17905674824_a5dcc54934_z (2).jpg

Innkalling til Agder idrettskretsting 2020

Til klubber, idrettsråd, særkretser/regioner og komiteledere i Agder idrettskrets.

Under henvisning til idrettskretsens lov, § 11, innkalles med dette til det 1. ordinære Idrettskretsting i Agder idrettskrets.

Lørdag 5. september 2020 kl 11:00 – 17:00. Lunsj serveres underveis.

Sted: Clarion Tyholmen Hotel, Teaterplassen 2, 4836 Arendal

Vertskap: Arendal Kommune

Last ned innkallelsen her og påmeldingsinfoen her

Innmelding av saker

Siden dette er en utsettelse av Tinget pga Koronasituasjonen, er det de sakene som ble innmeldt innen 25. mars som skal behandles.

Saker til behandling

Med hensyn til saker som skal behandles vises til Agder idrettskrets’ lov § 4 - Idrettskretstingets oppgaver.

Last ned fullstndig sakliste m/vedlegg her

Last ned Idrettens anleggsplan for Agder 2020-2024 her

Representasjon på idrettskretstinget

I følge Agder idrettskrets’ lov § 13, skal Idrettskretstinget ha følgende representasjon:

a) Idrettskretsens styre (varamedlemmer møter uten stemmerett).

b) 1 representant fra hver særkrets/region som har kludder hjemmehørende i Agder.

c) 1 representant fra hvert idrettsråd.

d) 1 representant fra hvert idrettslag. Gjelder ikke bedriftsidrettslag. Bedriftsidretten representeres via sin særkrets.

Flg møter uten stemmerett, men med tale-og forslagsrett i de saker som ligger innen utvalgets/komitéens arbeidsområde.:

e) Idrettskretsens organisasjonssjef (møter med tale – og forslagsrett).

f) Leder i faglige tingvalgte komitéer/utvalg

g) Kontrollkomitéens medlemmer

h) Revisor

I tillegg er tinget åpent for inviterte gjester, presse og observatører, forutsatt at plassen og evt koronareglene tillater det.

Fullmakter

Representanter må være valgt på årsmøte/ting eller oppnevnt av styret etter fullmakt. 

Last ned fullmaktskjema her.

Økonomi

Representantenes organisasjoner må selv dekke kostnadene til reise.

 

Vi ønsker med dette vel møtt til det 1. ordinære Idrettskretsting i nye Agder idrettskrets. Vi håper på et fulltallig ting, og et aktivt debattforum for utviklingen av idretten i Agder.