Foto: Helge Næss Olsen
Foto: Helge Næss Olsen

Stig og Kristine i Arendal og Grimstad rideklubb

Stig Magnus Knutsen og Kristine Broman Nordskogen i Arendal og Grimstad rideklubb har mottatt frivillig-bilder for sin innsats i rideklubben.

Stig som er klubbens formann har loset AGR gjennom et år med mye store byggeprosjekter som kommer i tillegg til ansvaret med å lede et stort idrettslag.
Han er eksepsjonell flink til å tenke nytt, søke midler til mindre og større prosjekter, og passe på at alle har det bra.
Stig er alltid å se på klubbens arrangementer, som teller over 25 i året, der han er en allsidig mann. Kiosksalg, tekniker eller parkeringsansvarlig, han stiller alltid opp!
Kristine er banebygger og stiller alltid opp på våre stevner. Om hun ikke bygger banene, er hun å se i dommerboden som speaker eller på banen som banemannskap. Kristine er en person som alltid stiller uten å bli spurt, og klubben setter utrolig pris på hennes innsats år etter år!