deye
Foto: Farsund idrettsråd

Irene Østtorp i Farsund idrettsråd

Irene startet sin aktive idrettskarriere innen turn. Men da en skade gjorde at hun måtte avslutte turnkarrieren som 15 åring ble det satsing på håndball. Hun har også drevet med flere andre idretter, og de senere år vært aktiv for bedriftsidretten både som utøver og organisator. Fra hun var 18 år startet hun som håndballtrener for yngre lag.

Irene forteller at hun alltid har hatt stor glede av idretten, og at hennes mantra alltid har vært å bidra til at andre skal få samme glede som hun har opplevd.

Hunhar som sagt vært og er fortsatt håndballtrener på frivillig basis, hun har vært turntrener og hun har lagt ned en betydelig innsats for Farsund Idrettsråd de siste årene.

Målet har hele tiden vært å få til idrettsglede for mennesker i alle aldre! – Et eksempel til etterfølgelse! 😊