Mikrodonasjoner

NIF har innledet et samarbeid med Støtteapparatet AS om en tjeneste som gjør det mulig for alle som er engasjert i klubben å gjentagende bidra gjennom mikrobeløp.

Dette kan eksempelvis gjøres ved at det velges å gi kroner 2,3,4 eller valgfritt beløp hver gang en bruker bankkortet til kjøp. Målet med løsningen er å skape gjentagende inntekter til idrettslaget gjennom hele året.

En gjennomsnitts person benytter bankkortet ca. 500 ganger i året og ved valg av et beløp på to kroner, vil en da kunne bidra med 1000 kroner uten at en merker det. Løsningen senker terskelen for å bidra og her bør det være mulig å mobilisere mange bidragsytere i nettverket rundt idrettslaget.

Støtteapparatet er nå i gang med en pilot sammen med et utvalg av idrettslag. Dersom du ønsker å bli med på piloten, kan du komme i gang ved å kontakte Mathias Stene, mathias@stotte.no eller på tlf. 91157776.