Mikrodonasjoner

NIF har innledet et samarbeid med Støtte AS om en tjeneste som gjør det mulig for alle som er engasjert i klubben å gjentagende bidra gjennom mikrobeløp.

Dette kan eksempelvis gjøres ved at det velges å gi kroner 2,3,4 eller valgfritt beløp hver gang en bruker bankkortet til kjøp. Målet med løsningen er å skape gjentagende inntekter til idrettslaget gjennom hele året.

En gjennomsnittlig person benytter bankkortet ca. 500 ganger i året, og ved valg av et beløp på to kroner vil en bidra med 1000 kroner uten at en merker det. Løsningen senker terskelen for å bidra og her bør det være mulig å mobilisere mange bidragsytere i nettverket rundt idrettslaget.

Ønsker du å vite mer?
www.støtte.no
Ta kontakt på telefon 969 25 999 eller e-post: post@stotte.no