Hvem skal opprette en bruker med Idrettens ID?

Alle som har en tilknytning til norsk idrett bør ha en bruker med Idrettens ID.

Du trenger en bruker med Idrettens ID dersom du:

 • er medlem i et idrettslag.
 • skal delta på et kurs eller arrangement.
 • skal ta et e-kurs.
 • har et styreverv i et idrettslag.
 • er ansatt i et idrettslag.
 • er ansatt i et særforbund.
 • er ansatt i en idrettskrets.
 • sitter i et idrettsråd.
 • er trener.
 • er dommer.
 • skal betale en lisens.
 • melde en overgang.
 • ...

Alle opplysninger som Norges idrettsforbund har om deg, vil du kunne se om du logger inn i Min idrett.

Min idrett er det eneste stedet du kan vedlikeholde din kontaktopplysninger på tvers av hele norsk idrett.

 

Alle personer som har tilknytning til et idrettslag, skal i følge forskrift vedtatt av idrettsstyret, være verifisert med Idrettens ID.