Refusjon

Jeg savner tilbakebetaling for et krav. Hvor kan jeg se om jeg har penger tilgode i norsk idrett?

Det kan være flere grunner til at du har penger tilgode i norsk idrett.

  • Det kan være at du har betalt inn et beløp til et organisasjonsledd i norsk idrett, og beløpet har blitt forsøkt kreditert
  • Det kan være at du har blitt dobbelt belastet fra Vipps
  • Eller har du bare mottatt en e-post som sier du har penger tilgode i norsk idrett? (E-posten er i så fall sendt fra noreply@buypass.no)

Dersom du har mottatt denne e-posten, kan det være:

  • deltakeravgift til et kurs eller arrangement som er avlyst
  • dobbelt innbetaling av samme avgift
  • kreditert medlemskontingent eller treningsavgift
  • andre innbetalinger som ditt idrettslag har forsøkt å tilbakebetale til deg

Årsaken til at beløpet ligger hos Buypass AS, er at de ikke har tilstrekkelige opplysninger om deg til å betale deg tilbake det idrettslaget har forsøkt å kreditere.

For at du skal få utbetalt ditt tilgodehavende, må du registrere et kontonummer som Buypass AS kan overføre beløpet til.

 

Buypass AS er Norges idrettsforbunds leverandør av betalingstjenester, og alle idrettslag som benytter Idrettens betalingsløsning har en avtale med Buypass AS.