SportsAdmin - Historikk - 2021

Releaser og feilrettinger i 2021

23. november 2021

SA versjon 5.62

  • Ny kolonne for org. nummer i oversikt i momskompensasjon
  • Synkronisering av kompetanse for person under fanen detaljer
  • Feilretting der funksjoner som opprettes via "Hent fra klubb" får feil verdi 
  • Endring i eksport-fil for utbetaling av LAM

 

29. mars 2021

SA versjon 5.59

  • Oppdatering kodebibliotek for kurs/kompetanse

 

16. mars 2021

SA versjon 5.58 

  • Utbedret kompetanse på personmodul