SportsAdmin - Historikk - 2018

Releaser og feilrettinger i 2018

18.desember 2018

SportsAdmin 5.37 ble lansert 18.12.2018

Endringer og feilrettinger

 • SA Rapport - Endringer i rapport Medlemtall IR.
 • SA Rapport - Endringer i deltager-rapport for skiforbundet.
 • SA Lisens - Rettet feil ved oppgradering av lisens med online betaling.
 • SA Lisens - Rettet feil ved behandling av søkeresultat i lisens for IE11 og Edge.
 • SA Lisens - Lagt til varsel ved avsluttiing av lisenser.
 • SA Lisens - Det er nå mulig å sende ut e-post på nytt, uten å måtte velge lisenstype.

Kjente feil

Vi opplever fortsatt noen problemer ved endring av innhold i eksisterende distribusjonslister.

22.november 2018

SportsAdmin 5.35 ble lansert 22.11.2018

Endringer og feilrettinger

 • SA Rapport - Endringer i rapport for Judoforbundet.
 • SA Rapport - Endring i rapport for "nye funksjoner" hvor det nå er mulig å få ut oversikt over alle nye styrefunksjoner.

Kjente feil

Vi opplever fortsatt noen problemer ved endring av innhold i eksisterende distribusjonslister.

23.oktober 2018

SportsAdmin 5.34 ble lansert 23.10.2018

Endringer og feilrettinger

 • SA Person: Rette feil ved visning av mellomnavn fra hentet fra Buypass.
 • SA Overgang: Rettet feil ved utregning av spillerklardato.

Kjente feil
Vi opplever fortsatt noen problemer ved endring av innhold i eksisterende distribusjonslister.

 

13.september 2018

Arrangement, tilpasninger for Skøyteforbundet.

 

28.august 2018

SportsAdmin 5.32 ble lansert 28.08.2018 I denne versjonen av SportsAdmin det kun feilfiks og GDPR tilpasninger.

Endringer og feilrettinger

 • SA Arrangement: Rettet feil hvor Æ,Ø,Å blir borte i deltakerlista i Office for Mac.
 • SA Lisens: Rette feil i personsøk. (søket blir borte i enkelte tilfeller)
 • SA Overgang: Rette feil i oversikten for grupper. Nå skal overganger både fra og til klubben vises igjen.
 • SA Person: Rettet feil i personsøk. (problemer med å gå tilbake dersom du har søkt etter personer med æ,ø,å i idrettsnummeret)
 • SA Rapport: Fjernet kursrapporter som ikke lenger er i bruk.
 • SA Utstyrsmidler: Sorterer nå søknadene alfabetisk.
 • SA Betaling: Lagt til dato i oversikten i handlekurven for organisasjon.

Kjente feil
Vi opplever fortsatt noen problemer ved ending av innhold i eksisterende distribusjonslister.

 

2.juli 2018
SportsAdmin 5.31 ble lansert 02.07.2018 I denne versjonen av SportsAdmin det kun feilfiks og GDPR tilpasninger.

Kjente feil
Noen uregelmessigheter ved editering av distribusjonslister. 

 

22.mai 2018

SportsAdmin 5.30 ble lansert 22.05.2018 I denne versjonen av SportsAdmin det kun feilfiks og GDPR tilpasninger.

Endringer og feilrettinger

 • SA Overgang: Rettet feil ved utregning av konkurranseklardato.

 

24.april 2018

SportsAdmin 5.29 ble lansert 24.04.2018 I denne versjonen av SportsAdmin er det noen endringer som følge av innføring av EU-direktivet GDPR. I tillegg er det noe feilfiks.

Endringer og feilrettinger

 • SA Person: Det er ikke lenger mulig å reservere seg mot datavask, som følge av at alle personer skal vasken mot det norske folkeregister.
 • SA Person: Personer som markeres døde i SportsAdmin skal ikke har krav til e-postadresse.
 • SA Person: Fjerne mulighet til å gjenopprette døde personer.
 • SA Person: Ikke mulig å administrere "samtykke til publisering" i SA. Dette kan kun utføres av personen selv i Min idrett.
 • SA Overgang: Rette opp feil ved opprettelse av funksjon i ny klubb, og utregning av konkurranseklardato. Dette både for overgang og utlån.
 • SA Lisens: Lagt til funksjonstype i lisenseksport til Excel.

 

28.februar 2018

SportsAdmin 5.28 ble lansert 28.02.2018 I denne versjonen av SportsAdmin er det i all hovedsak fokus på vedlikehold og feilretting.

Endringer og feilrettinger

 • SA Person: Krav til e-postadresse ved lagring/oppdatering av personinfo.
  SA Person: Fjerne felt for "motta markeds-info" da dette er regulert av egne regler for idretten.
  SA Kurs: Opprydding av gammel kode knyttet til kursmodulen.

 

23.januar 2018

SportsAdmin 5.27 ble lansert 23.01.2018 I denne versjonen av SportsAdmin er det i all hovedsak fokus på vedlikehold og feilretting.

Endringer og feilrettinger

 • SA Organisasjon: Ved nedleggelse sjekker systemet om organisasjonen har ubetalte fakturaer
 • SA Organisasjon: fikset feil ved eksport av org.søk
 • SA Utstyrsmidler: Lagt til tusentegnskille.
 • SA Utstyrsmidler: Fikset feil i SA rapport hvor kategorier dupliseres i søknadene.
 • SA Person: Fjernet hjemmeside som infofelt på person.
 • SA Overgang: Lagt til fødselsdato for person i overgangssaken.
 • SA Overgang: Styrket søke og sorteringsmuligheter i overgangssløk og registrering.
 • SA Lisens: Styrket søke og sorteringsmuligheter i lisenssøk og registrering.
 • SA Lisens: Rette feil ved søk med flere navn (kjent feil fra release SportsAdmin 5.26)
 • SA Lisens: Rette feil ved bruk av handlingsvalg (kjent feil fra release SportsAdmin 5.26)