SportsAdmin - Historikk - 2017

Releaser og feilrettinger i 2017

12.desember 2017

SportsAdmin 5.26 ble lansert 12.12.2017 I denne versjonen av SportsAdmin er det i all hovedsak fokus på vedlikehold og feilretting.

Endringer og feilrettinger

 • SA Lisens: Forbedre behandling av søkeresultat (sortering, markering)
 • SA Overgang: Forbedre behandling av søkeresultat (sortering, markering)
 • SA Organisasjon: Rettelser i søknad om opptak av organisasjon (styre og ledelse)
 • SA arrangement: Hindre ny overgang/utlån for utøver i et et aktivt utlån.

Kjente feil

 • SA lisens: Vi har en kjent feil i lisensøsk på gitte kombinasjoner av navn/etternavn.
 • SA lisens: Handlingsvalg er utilgjengelig i lisenssøket.

 

21.november 2017

SportsAdmin 5.25 ble lansert 21.11.2017 I denne versjonen av SportsAdmin ble det lansert noe ny funksjonalitet, samt noe feilretting.

Endringer og feilrettinger

 • SA arrangement: Gi klubb mulighet til å slette lokale arrangementer.
 • SA organisasjon: Kopiere styre fra klubb til særidrettsgruppe.
 • SA organisasjon: Rydde opp i idrett/aktivitetslista under søknad om opprettelse av nytt klubb.

 

26.oktober 2017

SportsAdmin 5.24 ble lansert 26.10.2017 I denne versjonen av SportsAdmin ble det lansert en feilretting i overgang

 

Endringer og feilrettinger

 • SA Overgang: Føre overgang fra nedlagt klubb

 

21.september 2017

SportsAdmin 5.23 ble lansert 21.09.2017 I denne versjonen av SportsAdmin var det feilretting i arrangement.

Endringer og feilrettinger
SA Arrangement: Kunne åpne arrangementer fra 3.partsløsninger.

 

29.august 2017

SportsAdmin 5.22 er planlagt lansert 29.08.2017 I denne versjonen av SportsAdmin har vi i hovedsak rettet mindre feil samt små justeringer:

Endringer og feilrettinger

 • SA Arrangement: Rettet feil i e-postvarsling ved påmelding/avmelding.
 • SA Arrangement: Rettet feil i påmeldingsbekreftelse ved bruk av fellesklasser.

 

22.juni 2017

SportsAdmin 5.21 ble lansert 22.06.2017. I denne versjonen av SportsAdmin har vi i hovedsak rettet mindre feil samt små justeringer:

Endringer og feilrettinger

 • SA Rapport: Lagt til visning av rapportert antall medlemmer med funksjonsnedsettelse for idrettskole i rapporten "Medlemstall IR".
 • SA Rapport: Ny rapport, "Klubbliste Bedrift". Liste over bedriftsidrettslag og informasjon knyttet til disse.
 • SA Organisasjon: Lagt til Fra-dato for aktive knytninger under "Organisasjonsforhold", samt visning av passive knytninger.


Kjente feil
Det er ingen kjente feil vedrørende denne lanseringen.

 

30.mai 2017

Versjon 5.20 av SportsAdmin er foreløpig planlagt lansert i slutten av mai 2017.

 • Person: Hindre endring av navn, fødselsdato og kjønn på personer som er vasket mot folkeregisteret (fra Styre og ledelse og Lisens).
 • Organisasjon: Oppdatert mal for revisor-rapport.
 • Organisasjon: Styremedlemmer i Klubb har nå tilgang til å administrere alle roller og verv (inkl. Leder) i egen og underliggende organisasjoner.
 • Organisasjonsøknad: E-postvarsling til IK ved svar på høring.
  Lisens: Det er nå mulig å endre lisenstype på lisenser betalt med kr. 0,-.
 • Lisens: Rettet feil som gjorde at enkelte lisenser viste feil status i eksporter.
 • Arrangement: Autogeneret e-post til klubb med informasjon om slettede påmeldinger, inneholder nå også navn på slettet deltaker.
 • Arrangement: Arrangører får nå meldt på deltakere til arrangement, selv om de fra før er registrert under potensielle påmeldinger.
 • Rapport: Ny rapport "Klubbliste" under menyvalget Organisasjon. Inneholder bl.a. Stiftelsedato og Klubbtype (Fler/Særidrettsklubb).
 • Søknad om utstyrsmidler: Egen link til søknads-skjema vises nå under snarveier på startsiden (linken vises kun når det finnes en aktiv søknadsperiode, og du er pålogget med en organisasjon og en rolle som har tilgang).

 

4.mai 2017

 • SA Person: Lagt inn sperre mot å endre Kjønn, Fødselsdato og Navn på personer som er vasket mot Folkeregisteret.
 • SA Person: Lagt inn sperre mot å registrere punktum i for- og etternavn.
 • SA Organisasjon: Rettet feil som gjorde at brukere i Idrettskrets/Bedriftsidrettskrets ikke fikk åpnet "Meldinger sendt til Brønnøysundregistrene" for sine underliggende organisasjoner.
 • SA Org.søknad: E-post ved avslag av søknad før den er sendt på høring, vil sendes ut til søker med kopi til Idrettskretsen.
 • SA Rapport: Endring av rapporten Medlemstall IR, en ny nedtrekksmeny med fire mulige valg: 1. Alle klubber, 2. Fleridrettslag, 3. Særidrettslag, 4. Allianseidrettslag.
 • SA MVA-søknad: Fjernet automatisk utsending av godkjent-melding ved behandlet MVA-søknad (krav fra NIF).

 

21.mars 2017

Endringer og feilrettinger

 • SA Person: Generell forbedring av søkebildet. Trenger ikke lenger klikke på "Avansert søk" for å vise alle søkefelt, flytting av noen søkefelt, nytt søkefelt Mobiltelefon er opprettet.
 • SA Person: Ny kolonne "Validert" vises i søkeresultatet. Kolonnen viser dato for når personen ble bekreftet med fødselsnummer (dvs. registrerte bruker på Min idrett).
 • SA Person/Kurs: Endring av idretts-CV, (får nå med kompetanse opprettet i nye idrettskurs), samt endret visning av navn på kompetanse (eldre kompetanse vises ikke lenger med teksten "Deaktivert").
 • SA Organisasjon: Rettet feil som hindret rapportering til Br.reg. ved registrering av kun en aktivitetskategori.
 • SA Organisasjon/MVA kompensasjon: Diverse feilretting og små justeringer.
 • SA Lisens: Ny kolonne i søkeresultatet. Betalt beløp vises nå som egen kolonne til høyre for fakturabeløp. Dette vil bl.a. gjøre det enklere for Særforbund å følge opp ukurante betalinger.
 • SA Lisens: Tekst-endring, status Utskrevet endret til Utsendt.

 

21.februar 2017

Endringer og feilrettinger

 • SA Person: Mulig å søke etter personer basert på MI-brukernavn.
 • SA Overgang: Rette feil ved dobbeltvisning av overgangssaker i søkeresultat.
 • SA Arrangement: Hindre sletting av Godkjente/Avholdte arrangement (sletting utføres evt. av Særkrets/Særforbund).
 • SA Arrangement: Rettet feil som hindret bytte av arrangør i enkelte tilfeller.
 • SA Rapport: Mulig å filtrere rapporten Aktivitetstall IR pr Gren.
 • SA Org/Søk: Endret visning av idrett/gren i søkeresultater
 • SA Org/Hierarki: Mulig å knytte særkrets/region opp til flere idrettskretser (økt fleksibilitet i endring av kriterier for orgforhold).

Kjente feil

Det er ingen kjente feil vedrørende denne lanseringen.

24.januar 2017

SportsAdmin 5.16 ble lansert 24.01.2017 Denne versjonen av SportsAdmin skrur vi av Kursmodulen, og legger opp nye menypunkter som går til den nye kursløsningen, Idrettskurs. I tillegg inneholder denne versjonen av SportsAdmin noe feilretting og tilpasninger.

Endringer og feilrettinger

 • SA Person: Fjerne administrasjon av kompetanse.
 • SA Person: Fjerne søk etter kompetanse i personsøket.
 • SA Distribusjon: Fjerne kompetanse som kriterium.
 • SA Betaling: Endre rutinen for opprettet brukerstedsavtale.
 • SA Overgang: Rette feil ved utregning av konkurranseklardato

Kjente feil
Det er ingen kjente feil vedrørende denne lanseringen.