Om SportsAdmin

SportsAdmin er et nasjonalt idrettsadministrativt system utarbeidet av og for norsk idrett. 

Systemet hjelper deg med arbeidsoppgaver knyttet til:

 • registrering og oppdateringer av person- og organisasjonsopplysninger
 • arrangementsplanlegging og deltakerhåndtering
 • terminlister og påmeldingsløsninger
 • kommunikasjon og distribusjon av informasjon

SportsAdmin er laget for å støtte alle organisatoriske og administrative nivåer i norsk idrett, mens Min idrett ivaretar det enkelte medlem, utøver og familie. Systemet har tilpasset funksjonalitet for klubber, kretser og særforbund. Enten du er leder, arrangementsansvarlig eller medlemsansvarlig i klubben din, eller administrativ ansatt i en idrettskrets eller særforbund vil du kunne benytte SportsAdmin.

SportsAdmin Arrangement er en løsning til bruk for planlegging, godkjenning og påmelding til arrangementer. Selve gjennomføringen av arrangementet er det ikke dekning for i denne løsningen.

Løsningen inneholder funksjonalitet som ivaretar:

 • En arrangør som oppretter et arrangement.
 • Et særforbund/særkrets som godkjenner arrangementet.
 • Presentasjon av arrangementsinfo på idrettens nettsteder.
 • Deltagerne melder seg på til arrangementet. 


Arrangementsplanlegging for arrangør

 • Det er både enkelt og raskt å planlegge arrangementer.
 • Du kan lage regelmessighet på et arrangement som gjentar seg flere ganger innenfor en periode, for eksempel en Ski karusell. Dermed oppretter en arrangementet kun én gang (med regelmessighet) i stedet for x antall ”like” arrangementer.
 • Som arrangør kan en hele tiden endre opplysninger og egenskaper ved arrangementet.
 • Du kan knytte opp dokumenter og filer (for eksempel veibeskrivelse, skjema osv.) til arrangementet, disse vil bli publisert både på terminlisten og i Min Idrett.
 • Du kan når som helst melde på utøvere både fra egen klubb og andre klubber.
 • Du kan laste ned Excel- og XML-filer av påmeldingene. 

Arrangementspåmelding for klubb

 • Det er både enkelt og raskt å melde på utøvere fra en klubb.
 • Hvis klubben benytter KlubbAdmin, ligger medlemmer og medlemsutvalg tilgjengelig for deg.
 • Hvis en ikke bruker KlubbAdmin kan en søke i idrettens persondatabase for å finne deltageren, eller registrere en ny person om nødvendig.
 • Du kan laste ned påmeldingslister.

 Arrangementspåmelding for utøver og deltager

 • Du kan enkelt og raskt gjennomføre påmeldinger. 
 • Du finner fullstendig arrangementsinformasjon. 
 • Du har personlige innlogging med eget brukernavn og passord.
 • Du kan melde deg på og av arrangementer så lenge påmeldingsperioden er åpen.
 • Min kalender-funksjonen sørger for at en til enhver tid har oversikt over dine kommende aktiviteter.
 • Du kan søke etter arrangementer du ønsker å delta på.

SportsAdmin Lisens er klubbens verktøy for enkel oversikt over utøvernes lisenser. Ved sesongstart oppdateres lisensregisteret automatisk på bakgrunn av fjoråret.

Det er klubbenes ansvar og ajourholde lisensregisteret for inneværende sesong. Det er Særforbundet i den enkelte idrettsgren som setter opp lisensperiodene og de ulike lisenstypene med tilhørende regler og priser.

Lisenstakeren selv kan hele tiden finne sin status og lisensinformasjon på Min idrett. 

SportsAdmin Distribusjon brukes blant annet til følgende

 • Du ønsker å sende et brev til alle Friidrettsklubber som er underlagt Akershus Friidrettskrets. 
 • Du ønsker å sende e-post til kvinnelige styremedlemmer. Disse skal være mellom 18-45 år og bosatt i gitte kommuner i Hordaland
 • Du ønsker å sende e-post til alle klubbene i Nordland, Troms og Finnmark, samt til utdanningskontaktene i disse klubbene.

 

På denne måten kan du raskt nå det segment du ønsker å treffe.  Du kan også lagre søket slik at det er lett tilgjengelig neste gang du skal utføre tilsvarende oppgave.

Adresselisten vil alltid være oppdatert inn mot det sentrale arkivet. Endringer som er gjort på person eller f.eks. klubb vil automatisk komme med i ditt uttrekk.

SportsAdmin Distribusjon er tilgjengelig for administrativt ansatte i NIF, idrettskrets, særkrets og særforbund.

Tilsvarende funksjonalitet for klubb finnes i KlubbAdmin.