Person

I personmodulen i SportsAdmin kan man søke etter personer for å opprette funksjoner, se kompetanse, administrere lisenser og overganger.

Hvilke rettigheter du har, avhenger av hvilke funksjoner du er registrert med. Mangler du tilgang? Ta kontakt med din nærmeste leder.

Personsøk

 1. Fra venstremenyen --> Person -> Søk Person
 2. Fyll inn søkekriterer
 3. Klikk "Søk"
 4. Nullstill søkekritererier ved å klikke "Tilbakestill"

 

Endre personopplysninger

 1. Søk frem og velg person
 2. Klikk på lenken "Endre Personopplysninger"
 3. Rediger opplysningene
 4. Lagre

Merk: Vedlikehold av personopplysninger skal som hovedregel gjøres av personen selv i Min idrett.

Dersom personen er vasket mot Folkeregisteret eller er validert med fødselsnummer, er en del opplysninger stengt for vedlikehold fra SportsAdmin. 

 

Funksjoner

Funksjon i personmodulen viser funksjoner personen er registrert med. Her kan funksjoner opprettes og avsluttes.

Aktive og passive funksjoner

 1. Søk frem og velg person
 2. Klikk på fanen "Funksjon"

Aktive funksjoner er de som gjelder nå. Passive funksjoner er de som er avsluttet. For å se avsluttede funksjoner, velg "Inkluder passive funksjoner".

Opprette funksjon

 1. Søk frem og velg person
 2. Klikk på fanen "Funksjon"
 3. Klikk på lenken "Ny funksjon"
 4. Skriv inn organisasjonsnavn (begrens søket ved å velge org.type fra nedtrekkslisten
 5. Skriv inn funksjonsnavn
 6. Klikk "Søk"
 7. Marker funksjonen
 8. Klikk på knappen "Neste"
 9. Fyll inn dato i "Dato fra - Dato til"-feltene.
 10. Klikk Fullfør

Feltet "Dato til" kan stå blankt. Det anbefales likevel at en dato settes,  spesielt for rettighetsbærende funksjoner. 

 

Endre/avslutte funksjoner

 1. Søk frem og velg person
 2. Klikk på fanen "Funksjon"
 3. Klikk på "Funksjonstypen"
 4. Sett inn "Til dato"
 5. Lagre

Klikker på lenken "Avslutt funksjon" for å avslutte funksjonen med dagens dato.

 

Aktivere passiv funksjon

 1. Søk opp og velg person
 2. Klikk på fanen "Funksjon"
 3. Kryss av "Inkluder passive funksjoner"
 4. Velg funksjonen
 5. Klikk på lenken "Aktivere funksjon"
 6. Lagre

Merk: En funksjon som er avsluttet for mindre enn 14 dager siden, kan aktiveres. Dersom funksjonen er avsluttet for mer enn 14 dager siden, må det opprettes en ny.

 

Duplikater

Markere duplikate personer

 1. Søk opp personer
 2. Kryss av ved personene som skal markeres som duplikater
 3. Velg "Merk som duplikater" i nedtrekkslisten

sa-duplikater.png

Manuell duplikatsammeslåing

 1. Søk opp og velg person som skal duplikatsammeslås
 2. Gå til fanen "Duplikater"
 3. Fjern eventuelt kryss på de personer som IKKE skal slås sammen
 4. Klikk på lenken "Slå sammen valgte"
 5. Verifiser person- og kontaktopplysninger. Skriv eventuelt inn riktige opplysninger
 6. Klikk på knappen "Neste"
 7. Fjern hake på de funksjoner som ikke skal med videre
 8. Klikk "Neste"
 9. Se over at riktige lisenser blir med. Kun en lisens for hver periode kan tas med videre
 10. Klikk "Fullfør"