Organisasjon

Organisasjon i SportsAdmin er et komplett register over alle organisasjoner tilknyttet Norges idrettsforbund. Søke, redigere, opprette nye og avslutte  organisasjoner. 

Hvilke rettigheter du har, avhenger av hvilke funksjoner (roller/verv) du har.

Søk organisasjon

 1. Velg Organisasjon -> Søk organisasjon i venstremenyen
 2. Fyll inn søkekriterier
 3. Klikk Søk

Søketips: Fyll inn flere kriterier for å begrense søkeresultatet. Bruk %-tegn for å utvide søkeresultatet. Klikk på "Tilbakestill" hvis du ønsker å nullstille søket.

 

Opprett organisasjon

Opprettelse av organisasjonstypene Klubb, Gruppe for særidrett og Allidrett skal kun utføres av personer med funksjonen Org.administrator i idrettskrets.

 1. Søk etter, og åpne foreldreorganisasjonen som skal ligge over den nye organisasjonen i organisasjonshierarkiet.
 2. Klikk på arkfanen Hierarki
 3. Klikk på linken Ny organisasjon - Veiviseren starter
 4. Velg organisasjonstypen du skal opprette (kun de organisasjonstypene som er tillatt å opprette under den organisasjonen du startet veiviseren fra, vil vises i nedtrekksmenyen)
 5. Velg organisasjonslinje for knytningen som automatisk ble opprettet
  1. Dersom organisasjonen skal ha flere enn en overliggende foreldreorganisasjon: Klikk på linken Søk organisasjon
  2. Søk etter organisasjonen som skal legges til som overliggende foreldreorganisasjon.
  3. Marker foreldreorganisasjonen i søkeresultatet og klikk på Velg
  4. Velg organisasjonslinje for knytningen du selv har opprettet
 6. Klikk på Neste
 7. Skriv inn organisasjonsinformasjon, og klikk på Neste
 8. Sett hake for om organisasjonen skal ha egne kontaktopplysninger, eller om disse skal arves fra overliggende foreldreorganisasjon
 9. Skriv inn organisasjonsdetaljer
 10. Velg aktivitet dersom dette skal registreres på organisasjonen (for noen organisasjonstyper er aktivitet påkrevd)
 11. Klikk på Fullfør

I kontakinformasjon velger man "Egne kontaktopplysninger" eller "Arv kontaktopplysninger fra foreldre". Dersom man velger arv fra foreldre, betyr det kontaktopplysninger fra overliggende organisasjon.

Personer i idrettsråd, klubber, særidrettsgrupper får kun tilgang til egen organisasjon og underliggende. På startsiden -> Snarveier finner man lenken "Til (organisasjonens navn)".

For noen organisasjonstyper registrerer man også aktiviteten i siste steget.

 

Endre organisasjon

 1. Søk frem organisasjonen.
 2. Klikk på lenken "Endre opplysninger".
 3. Skriv inn oppdatert informasjon.
 4. Klikk "Neste".
 5. Fyll inn riktig kontaktinformasjonen til organisasjonen.
 6. Klikk "Neste"
 7. Skriv inn detaljer som skal endres
 8. Klikk "Fullfør"

 

 

Opprette nytt organisasjonsforhold/knytninger

 1. Søk opp organisasjonen.
 2. Klikk på arkfanen Organisasjonsforhold.
 3. Klikk på lenken Endre organisasjonsforhold.
 4. Klikk på lenken Søk organisasjon.
 5. Søk etter organisasjonen som skal ligge over i Hierarkiet.
 6. Klikk på lenken Velg. i søkeresultatet for organisasjonen som skal legges til som overliggende.
 7. Velg organisasjonslinje i nedtrekkslisten.
 8. Klikk "Lagre"

Man kan også endre organisasjonslinje og slette knytninger som allerede er lagt inn på organisasjonen. Dette gjøres i listen over eksisterende overliggende organisasjoner. Velg en ny organisasjonslinje i nedtrekkslisten, eller klikke på lenken Slett for å fjerne.

 

Nedlegge organisasjon

 1. Søk opp organisasjonen
 2. Klikk på lenken "Nedlegg organisasjonen"
 3. Velg årsak i nedtrekkslisten
 4. Velg dato
 5. Fyll inn kommentar
 6. Klikk på "Nedlegg"

Merk: Nedleggelse av organisasjonstypene Klubb, Gruppe for særidrett og Allidrett kan kun utføres av personer med funksjonen Org.administrator i idrettskrets.

Det kan ta litt tid før organisasjonen er nedlagt. Man kan jobbe videre mens prosessen fullføres.

Man kan nedlegge organinsasjonen og intill ett organisasjonsledd under. Eksempel på dette er Klubb og alle særgruppene. Har særgruppene lag eller grener under seg får man ikke valgt og legge ned fra klubben. Underliggende organisasjoner må da nedlegges først.

 

Nedlegg organsisasjoner under Hierarki

 1. Søk opp foreldreorganisasjonen.
 2. Gå til arkfanen Hierarki.
 3. Marker organisasjonene som skal legges ned.
 4. Velg Nedlegg organisasjon
 5. Velg årsak i nedtrekkslisten.
 6. Velg dato.
 7. Fyll inn kommentar.
 8. Klikk på nedlegg.

Gjennopprett organisasjon

 1. Søk opp organisasjonen.
 2. Klikk på lenken Gjennopprett organisasjon.
 3. Hak av dersom du ønsker å gjennopprette underliggende organisasjoner nedlagt samme dag.
 4. Hak av dersom du ønsker å gjenopprette funksjoner som er avsluttet samme dag.
 5. Klikk på knappen Gjennopprett.

Gjennopprettelse av organisasjonstypene Klubb, Gruppe for særidrett og Allidrett kan kun utføres av personer med funksjonen Org.administrator i idrettskrets.