Rapport medlems- og aktivitetstall

Last ned rapport over medlems- og aktivitetstall fra KlubbAdmin

Rapporten viser antall betalende medlemmer det foregående kalenderår, samt  aktive betalende medlemmer per gren, det foregående kalenderår.

Side to i rapporten viser antall registrerte medlemmer uavhengig av fakturert eller betalt medlemskap i det foregående år, på klubb og gren.

Rapporten viser tallgrunnlaget for de forhåndsutfylte medlems- og aktivitetstallene i samordnet rapportering.

 

Idrettslag som benytter seg av medlemssystem fra kommersielle leverandører skal også kunne se sine medlems- og aktivitetstall i denne rapporten. Dette forutsetter at leverandøren har sendt korrekt betalingsinformasjon til NIF.