Rapport medlems- og aktivitetstall

Last ned rapport over medlems- og aktivitetstall fra KlubbAdmin

Rapporten viser tallgrunnlaget for de forhåndsutfylte medlems- og aktivitetstallene i samordnet rapportering.

Den første fanen i rapporten, "Betalende medl.i foregående kalenderår":

Viser antall betalende medlemmer på klubbleddet (merket med rødt rundt). Nedenfor vises betalende medlemmer fordelt pr. idrettsgren.

bet-medl-2.png

Den andre fanen i rapporten, "Registrerte medl. i foregående år":

Viser antall registrerte medlemmer, uavhengig av om de er fakturert eller  har betalt medlemskap på klubbleddet (merket med rødt).

Nedenfor vises medlemmer registrert fordelt pr. gren under klubbleddet.

reg-medl-2.png

Merk: For at Excel skal summere tallene, må du klikke på "Tillat redigering" etter at du har lastet ned filen.

samrap-xl.png

Betalingtransaksjoner for kontingentåret 2023 ble overført 29. februar 2024.

Det betyr at idrettslag som benytter seg av medlemssystem fra kommersielle leverandører skal kunne se sine medlems- og aktivitetstall i denne rapporten.

Dette forutsetter også at leverandøren har sendt korrekt betalingsinformasjon til NIF. Dersom idrettslaget mener det er mangler i datagrunnlaget, må de kontakte sin leverandør av medlemssystem.