Nytt i samordnet rapportering 2023

Nytt i 2023 - Øvrig aktivitet og E-sport 

Øvrig aktivitet skal gjenspeile det antall medlemmer som bedriver en aktivitet som ikke er direkte knyttet til en idrettsgren. Det kan f.eks. være medlemmer som driver trim og mosjonsaktivitet som ikke tilhører et særforbund. 
 
Bakgrunnen for at dette skal rapporteres er et ønske fra idrettsorganisasjonene selv. Det er behov for at det blir synliggjort at idrettslag tilbyr annen aktivitet enn de vedtatte særidretter som kan knyttes til et særidrettsforbund.
 
Det er også bestemt at antall medlemmer som er aktive innenfor e-sport skal registreres. 
 
 

Endringene fra 2022:

  • Før rapportering kan starte, må idrettslaget ha valgt elektronisk medlemssystem. Merk: Det er kun den som er daglig leder eller har lederfunksjon som kan bekrefte medlemssystem. Se her hvordan bekrefte medlemssystem.

  • Skjemaet for medlemstall vil være forhåndsutfylt. Kun betalende medlemmer vil bli hentet og presentert.

  • For rapportering av aktivitetstall i gruppe for særidrett, er det kun medlemmer som har betalt medlemskontingent som vil telles som aktive

  • Excel rapport som viser antall betalende medlemmer på klubb, allidrett og grener.
  • 2 nye pålagte roller for de idrettslag med normal lovnorm: Leder kontrollutvalg og Leder valgkomité