Nytt i samordnet rapportering 2022

Her er årets endringer i samordnet rapportering

  • Før rapportering kan starte, må idrettslaget ha valgt elektronisk medlemssystem. Merk: Det er kun den som er daglig leder eller har lederfunksjon som kan bekrefte medlemssystem. Se her hvordan bekrefte medlemssystem.

  • Skjemaet for medlemstall vil være forhåndsutfylt. Kun betalende medlemmer vil bli hentet og presentert.

  • For rapportering av aktivitetstall i gruppe for særidrett, er det kun medlemmer som har betalt medlemskontingent som vil telles som aktive

  • Excel rapport som viser antall betalende medlemmer på klubb, allidrett og grener.
  • 2 nye pålagte roller for de idrettslag med normal lovnorm: Leder kontrollutvalg og Leder valgkomité