Styre og ledelse

Som en del av samordnet søknad og rapportering til NIF, skal idrettslaget oppdatere styret.

Endringer i styret må dokumenteres i årsmøteprotokollen. Dette blir det samme som å levere inn samordnet registermelding til Brønnøysundregistrene.

Dersom det er avvik mellom registrerte styremedlemmer i det som sendes inn og i årsmøteprotokollen, vil Brønnøysundregistrene vil avvise meldingen.

Nye styremedlemmer skal være validert med fødselsnummer. For å sikre dette bes alle styremedlemmer om å opprette seg en bruker med Idrettens ID. 

Opprett bruker med Idrettens ID.

 

For å endre styrefunksjoner

 • Klikk "Bytt funksjon" dersom personen går over i en annen rolle
  • Velg den nye styrefunksjonen fra nedtrekkslisten
 • Klikk "Bytt person" dersom funksjonen skal overdras til en annen person
  • Søk frem personen som skal overta styrefunksjonen
 • Klikk "Avslutt funksjon" dersom styrefunksjonen ikke skal videreføres

 

For å registrere nye funksjoner til styret

 • Klikk på "Opprett ny funksjon"
 • Søk frem personen (som forhåpentligvis har opprettet seg en bruker)
 • Klikk "Velg" (grønn bakgrunnsfarge indikerer at personen er validert med fødselsnummer)
 • Velg funksjon fra nedtrekkslisten
 • Lagre

samrap_nyfunksjon.png

For gruppe for særidrett

Lederfunksjon skal registreres.