Roller

Noen roller er lovpålagte, og antallet som skal rapporteres avhenger av idrettslagets valgte lovnorm.

Dersom idrettslaget har forenklet lovnorm er antall roller som skal rapporteres færre.

Roller som skal rapporteres for idrettslag med vanlig lovnorm:

  • Leder kontrollutvalg
  • Leder valgkomité
  • Ansvarlig politiattest
  • Barneidrettsansvarlig i lag

 

For idrettslag med forenklet lovnorm, skal følgende roller rapporteres:

  • Ansvarlig politiattest
  • Barneidrettsansvarlig i lag