Roller

Noen roller er lovpålagte, og antallet som skal rapporteres avhenger av idrettslagets lovnorm.

 

Roller som skal rapporteres for idrettslag ut i fra terskelverdier:

  • Leder kontrollutvalg
  • Leder valgkomité
  • Ansvarlig politiattest
  • Barneidrettsansvarlig i lag