Rapportering

Idrettslaget må besvare spørsmål om idrettslagets drift.

Noen spørsmål kan være obligatoriske å svare på.

Idrettslagets grupper for særidrett kan få spørsmål fra det særforbundet de tilhører.