Øvrig aktivitet

Øvrig aktivitet skal gjenspeile det antall medlemmer som bedriver en aktivitet som ikke er knyttet til en særidrett. Dette kan f.eks. være trim og mosjonsaktiviteter eller e-sport.

Det er et ønske fra idrettsorganisasjonene selv at det blir synliggjort at idrettslaget tilbyr noe annet enn de vedtatte særidretter som kan knyttes til et særidrettsforbund.

Dersom idrettslaget tilbyr slik aktivitet til medlemmer med funksjonsnedsettelse, skal dette også registreres her.

samrap-ovrigakt.png