Organisasjonsdata

Fyll inn eventuelle endringer i idrettslagets kontaktopplysninger.

Dersom idrettslagets opplysninger endres, behøver det ikke sendes egen samordnet registermelding til Brønnøysundregistrene.

 

For gruppe for særidrett

Oppdater kontaktopplysninger til gruppen.